Banner Image

Ajankohtaista

Moderni vientilaivauksen keskus Mussaloon

Port of HaminaKotka frontpage highlights Mussalo D

HaminaKotkan sataman Mussalon satamanosassa paikat alkavat olla täynnä. Satama tarvitsee lisää tilaa ja sitä löytyy
satama-alueen länsiosasta, jonne rakennetaan parhaillaan niin sanottua D-aluetta.

Uudelle alueelle rakennetaan noin 20 hehtaarin suuruinen kenttä, ensi vaiheessa 220 metriä laituria ja varastoja.
Tulevaisuudessa alueelle on mahdollista rakentaa lisää laituria noin 500 metriä.

Uuden osan väylän syvyys on Itämeren maksimi kulkusyväyksen ollessa 15,3 metriä. Koska uuden alueen ”kasvot”
ovat suoraan avomerelle, sitä suojaamaan tarvitaan myös pitkä ja massiivinen aallonmurtaja.

Uusi alue tulee Suomen vientiteollisuuden käyttöön. HaminaKotkan satamassa uskotaan vahvasti,
että muun muassa Suomen metsä- ja paperiteollisuuden vienti kasvaa tulevaisuudessakin.
Sataman on hyvä olla askelen edellä.

Laajennusta tehdään Vehkaluodon saarta kohti, mutta hitaasti. HaminaKotkan sataman toimitusjohtaja
Kimmo Naski rauhoittelee naapurustoaan.
 
      -Vehkaluodossa voidaan mökkeillä vielä pitkään, Kimmo Naski vakuuttaa.

D-kentän rakentaminen sai lisäpotkua tänä syksynä, kun sataman omistaja, Kotkan kaupunki päätti lainoittaa
investointia 30 miljoonalla eurolla. Se tuli mahdolliseksi, kun Kotka myi osuutensa Kymenlaakson Sähkö Oy:stä.

Sataman laajennuksen hintalappu maanrakennustöineen on reilut 30 miljoonaa euroa.
Naski pitää laajennusta merkittävänä lisäyksenä sataman toimintaan.
 
      -Tarkoituksena on synnyttää uudenlainen, moderni vientilaivauksen keskus,
        jossa logistinen käsittelytehokkuus on viritetty huippuunsa.

D-kenttä on HaminaKotkan sataman toistaiseksi suurin investointi. Vuonna 2011 perustettu Kotkan ja Haminan
yhteinen satamayhtiö on pysynyt hyvin tavoitteessaan investoida vuosittain vain 2-3 miljoonaa euroa.
Satamafuusion yksi tärkeimmistä perusteluista aikoinaan olikin se, että yhdistymisellä vältetään
päällekkäiset investoinnit ja naapurikaupunkien satamien välinen ”kilpavarustelu”.

Mutta nyt on investointiloikan aika. Naskin mukaan loikan tarve tulee väistämättä noin kymmenen vuoden välein.

Satamalla menee kaiken kaikkiaan hyvin. Sekä Suomen liikenne että transito kasvavat ja myös ensi vuodesta
Naski odottaa liikenteellisesti hyvää. Myös sataman kaksi isoa projektia, kaasuputkikuljetukset Mussalosta ja
modulivienti Haminasta Kazakstaniin, alkavat näkyä liikennetilastossa.

Lisäksi useita hyviä neuvotteluja satamasidonnaisen teollisuuden sijoittumiseksi alueelle on Naskin mukaan menossa.

        -Oikein isot jutut vaativat paljon tilaa.

Katso kaikki ajankohtaiset artikkelit