Banner Image

Sataman uutisia

HaminaKotka sataman liikennetilasto elokuu 2017

HaminaKotkan kasvu vahvistuu

HaminaKotka sataman kautta kulki tammi-elokuussa yhteensä 9 534 246 tonnia tavaraa,
joka on 7,5 % enemmän kuin vuosi sitten. Loppuvuotta kohti kasvuvauhti on selvästi nopeutunut.

Viennin puolella liikenne kasvoi 8,4 %. Suurimmat yksittäiset kasvuryhmät olivat pitkälti lannoitteista
muodostuva kuivabulk 43,7 %, sahatavara 19,8 % ja kappaletavara 16,7 %.
Viennissä laskivat nestebulk -3,4 % ja luokka muu tavara -25,3 %.

Tuonti HaminaKotka sataman kautta kasvoi tammi-elokuussa 5,2 %. Kuivabulkin tuonti lisääntyi peräti 54,5 %
 ja kappaletavaran 10,2 %. Tuonnissa vähenivät nestebulk -11,1 % ja raakapuu -14%.

Kauttakulkuliikenne, sisältäen sen viennin ja tuonnin, kasvoi 11,2 %.

Pitkälti nesteestä koostuva kotimaanliikenne väheni -21,8 %.

Konttiliikenteen kasvu jatkui vahvana (9,1 %).

Laivoja satamassa kävi -3,4 % vähemmän kuin vuosi sitten.

Odotusarvo loppuvuoteen on hyvin myönteinen. Nykyisen kasvun lisäksi kaasuputkilaivausten ennakoidaan alkavan
tämän kuun lopulla ja lisäävän edelleen merkittävästi satamaliikennettä.

Kimmo Naski
toimitusjohtaja
HaminaKotka Satama Oy

Liitteenä elokuun tilasto

Katso kaikki uutiset