Banner Image

Sataman uutisia

HaminaKotkan satamien ja alueiden valokuvaaminen on aina luvanvaraista

HaminaKotkan satama-alueiden valokuvaaminen sekä videoiminen on ehdottomasti kielletty ilman satamanpitäjän lupaa (Satamajärjestys 10 luku 53§). Kielto koskee myös kauko-ohjattavilla ilma-aluksilla kuvaamista. Kuvauslupia voi hakea HaminaKotkan sataman turvallisuuspäällikkö Timo Kalliolta, puh. 020 790 8851, timo.kallio@haminakotka.fi

Valokuvaaminen ja videoiminen edellyttävät myös kuvauskohteina olevien yritysten lupia heidän hallitsemillaan alueilla. Lupa anotaan kultakin yritykseltä.

Kuvauslupaa anottaessa on kerrottava kuvien tai videoiden käyttötarkoitus. Materiaalia ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen (esim. sosiaaliseen mediaan) kuin mihin lupa on myönnetty.

Lisätietoa: HaminaKotka Satama Oy, turvallisuuspäällikkö Timo Kallio, puh. 020 790 8851

Lisätietoa kauko-ohjattavalla ilma-aluksella kuvaamisesta: www.trafi.fi

HaminaKotka Satama Oy
Turvallisuusyksikkö

Katso kaikki uutiset