Banner Image

Sataman uutisia

Tullin asiakastiedote

Käytännön ohjeita eri menettelyistä Kotkan alueella Haminan ja Hietasen asiakaspalvelun lakatessa 1.4.2017

 

Passitus ja varastointi

Passitusmenettelyyn asettamisen vaihtoehdot

1. Valtuutetun lähettäjän passitus suoraan määränpäähän. Lastiyksikkö tulee olla sinetöitynä, jos kuljetus poistuu Suomesta.

2. Valtuutetun lähettäjän passituksella Kotkan tulliin, missä aukaistaan seuraava passitus tavaran määränpäähän asti. Lastiyksikköä ei tässä tapauksessa tarvitse sinetöidä valtuutetun lähettäjän sinetillä. Lastiyksikössä tulee kuitenkin olla esimerkiksi varustamon tai varaston sinetti. Jos lastiyksiköstä puuttuu sinetti, niin auto lähetetään takaisin auton lastanneelle varastolle.

3. Manuedi/WP –passitus voidaan avata Kotkan tullissa ennen lastausta. Passituksen voi tuoda avattavaksi joko kuljettaja tai huolitsija. Auto tulee varastolle lastaukseen/kontin noutoon ja tämän jälkeen takaisin Kotkan tulliin sinetöitäväksi. Lastiyksikössä tulee olla esimerkiksi varustamon tai varaston sinetti. Jos lastiyksiköstä puuttuu sinetti, niin auto lähetetään takaisin auton lastanneelle varastolle. Toivotaan passitukseen liitettäväksi niin kuljettajalle kuin tullivirkailijalle tieto, josta ilmenee auton saapuneen sinetöitäväksi. Tämä kohta koskee vain Stevecon Hietasen väliaikaisesta varastosta sekä kaikista Haminan väliaikaisista varastoista lähteviä eriä.

Huom. Kotkan alueella olevista väliaikaista varastoista lastanneet autot voivat jatkaa entiseen malliin eli lastaus varastossa, jonka jälkeen passitus avataan Kotkan tullissa.

5. Jälleenviennillä auto Kotkan tulliin passituksen avaamiseen tavaran määränpäähän asti (tavaroiden tulee poistua Unionista)

Purkausluvat passituksille (ei valtuutettu vastaanottaja)

Purkausluvat haetaan Kotkan tullin auki ollessa Mussalosta. Purkausluvan voi myös hakea jo passin aukaisuvaiheessa passituksen avaavasta tullista tai maahan saapuessa mistä tahansa avoinna olevasta ja asiakaspalvelua tarjoavasta tullitoimipaikasta. Aukioloaikojen ulkopuolella purkausluvat haetaan Tullin sähköisestä palvelukeskuksesta (Spake) sähköpostilla osoitteesta, spake.passitus@tulli.fi.

Purkauslupaa ei voi hakea Kotkan tullista sähköpostitse.

Ote tulli.fi –sivuilta

http://tulli.fi/yritysasiakkaat/kuljetus-ja-varastointi/passituksen-paattaminen

Purkausluvan pyytäminen

Purkauslupaa voi pyytää mistä tahansa avoinna olevasta ja asiakaspalvelua tarjoavasta tullitoimipaikasta, mukaan lukien Tullin sähköisestä palvelukeskuksesta (Spake) tietyin ehdoin. Kun passitetut tavarat halutaan purkaa väliaikaiseen varastoon, ilmoitetaan Tullille, mihin väliaikaiseen varastoon tavarat puretaan. Passitusilmoitus toimii väliaikaisen varastoinnin yleisilmoituksena.

Sähköinen palvelukeskus voi antaa purkausluvan sähköpostitse kun:

 • purkausluvan pyytäjä ei ota tavaroita vastaan valtuutettuna vastaanottajana
 • samalla paikkakunnalla vastaanottavan varaston kanssa ei ole avoinna olevaa asiakaspalvelua tarjoavaa Tullin toimipaikkaa
 • tavarat aiotaan purkaa Tullin hyväksymään väliaikaiseen varastoon tai tullivarastoon ja kirjataan sellaisen kirjanpitoon, tai tavarat toimitetaan alustoimituksena

tai jos

 • tavaroille osoitetaan seuraava tullimenettely välittömästi purkausluvan pyytämisen jälkeen
 • tavarat poistuvat unionista, esim. muun kuin säännöllisen liikenteen aluksella.

Seuraavan tullimenettelyn asettamisesta osoituksena on esim. tavaroille ennakolta annettu tulli-ilmoitus vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten ja purkauslupapyynnössä on ilmoitettu kyseisen tulli-ilmoituksen tullausnumero ja paikka, jonne tavarat aiotaan purkaa. Tavarat saa ottaa käyttöön, kun luovutuspäätös on saatu Tullista.

Passituksesta vastaava menettelyn haltija voi pyytää purkauslupaa sähköpostitse osoitteesta: spake.passitus(at)tulli.f

 

Väliaikaisen varastoinnin päättäminen passitukseen

1. Valtuutetun lähettäjän passitus suoraan määränpäähän. Lastiyksikkö tulee olla sinetöitynä, jos kuljetus poistuu Suomesta.

2. Valtuutetun lähettäjän passituksella Kotkaan, missä aukaistaan seuraava passitus tavaran määränpäähän asti. Lastiyksikköä ei tässä tapauksessa tarvitse sinetöidä valtuutetun lähettäjän sinetillä. Lastiyksikössä tulee kuitenkin olla esimerkiksi varustamon tai varaston sinetti. Jos lastiyksiköstä puuttuu sinetti, niin auto lähetetään takaisin auton lastanneelle varastolle.

3. Manuedi/WP –passitus avataan Kotkan tullissa, auto tulee varastolle lastaukseen/kontin noutoon ja tämän jälkeen takaisin Kotkan tulliin sinetöitäväksi. Lastiyksikössä tulee kuitenkin olla esimerkiksi varustamon tai varaston sinetti. Jos lastiyksiköstä puuttuu sinetti, niin auto lähetetään takaisin auton lastanneelle varastolle.

Tullivarastointimenettelyn asettaminen; Tullivarastoonpanoilmoitus ja purkausraportti

Tullivarastoinnin tulli-ilmoitus voidaan antaa lähimpään asiakaspalvelua tarjoavaan tullitoimipaikkaan sen aukioloaikana. Tullivarastoinnin tulli-ilmoitus voidaan toimittaa paikalliselle tullille tämän aukioloaikana joko fyysisesti tai sähköpostitse, jos asioiminen tullissa esim. välimatkan takia olisi hankalaa.

Purkausraportti voidaan toimittaa sähköpostilla. Viestiin aiheeksi ”Purkausilmoitus”.

Jos asiakaspalvelua ei ole saatavilla, tulli-ilmoitus voidaan antaa virka-aikana 8.00-16.15 Sähköiseen palvelukeskukseen (SPAKE).

Tullivarastoonpanoilmoitukset Kotkan tulliin sähköpostilla osoitteeseen kotka.tulliselvitys@tulli.fi. Viestiin aiheeksi ”Tullivarastoonpanoilmoitus”. Tulli-ilmoituksesta tulee ilmetä sähköpostiosoite, johon tullin vahvistama tulli-ilmoitus palautetaan.

Tullivarastointimenettelyssä siirtäminen

Kun tavarat asetetaan tullivarastointimenettelyyn jo niiden saapumispaikassa, varastoinnin tulli-ilmoitusta ei voi toimittaa Tullin sähköiseen palvelukeskukseen, vaan se on toimitettava menettelyyn asettavaan tulliin (yleensä tavaran saapumispaikka) postitse tai sähköpostilla. Kotkan tulliin sähköpostilla osoitteeseen kotka.tulliselvitys@tulli.fi. Viestiin aiheeksi ”Siirto menettelyssä”.

Tulli-ilmoituksesta tulee ilmetä sähköpostiosoite, johon tullin vahvistama tulli-ilmoitus palautetaan

Ote tulli.fi sivuilta

Varastointimenettelyn päättäminen

Tullivarastointimenettely päättyy, kun tavarat asetetaan seuraavaan tullimenettelyyn, ne on jälleenviety unionin tullialueen ulkopuolelle, hävitetty jätteitä jättämättä tai ne on luovutettu valtiolle. Tavarat saa luovuttaa varastosta vain Tullin hyväksymää ilmoitusta vastaan. Varastosta otto -tapahtuma on yksilöitävä niin, että katkeamatonta jäljitysketjua pystytään seuraamaan.

Seuraava tullimenettely voi olla esimerkiksi tavaroiden luovutus vapaaseen liikkeeseen, passittaminen tai asettaminen sisäiseen jalostukseen. Kun tullivarastointi päätetään tavaroiden toimittamiseen unionin ulkopuolelle, tavaroista on annettava jälleenvienti-ilmoitus. Jälleenvienti-ilmoitusta voi seurata passitus.

Kun tullivarastointi päätetään T1-passitukseen, kirjanpitoon on merkittävä passituksen MRN-viitenumero ja päiväys. Mahdollinen passituksen saateasiakirjan kopio liitetään tositteeksi kirjanpitoon.

Jälleenvienti-ilmoituksen voi antaa henkilö, jolla on riittävät tiedot ilmoituksen antamiseksi ja joka pystyy esittämään tavarat Tullille. Käytännössä ilmoituksen voi antaa esimerkiksi tullivarastoluvanhaltija, kuljetusliike tai näiden edustaja. Luvanhaltija on kuitenkin viime kädessä vastuussa siitä, että tullivarastointimenettely päätetään oikein. Kirjanpitoon liittyvät velvollisuudet on määritelty tullivarastolupakohtaisesti luvan- ja/tai menettelynhaltijalle.

Jos ilmoittaja antaa jälleenvienti-ilmoituksia toistuvasti, tämän on lisäksi rekisteröidyttävä viennin rekisteröidyksi asiakkaaksi.

Tavarat voidaan siirtää tullivarastointimenettelyssä poistumispaikkaan tai muuhun luvassa mainittuun tullitoimipaikkaan, joka on toimivaltainen luovuttamaan tavarat seuraavaan tullimenettelyyn. Siirrot tullivarastointimenettelyssä ovat mahdollisia ilman erillistä lupaa. Tieto siirrosta on merkittävä kirjanpitoon.

Jälleenvienti-ilmoituksen menettelyyn luovutuspäätös toimii samalla varastosta lastauslupana. Varastonpitäjän vastuu päättyy vasta, kun tavarat ovat poistuneet unionista tai asetettu toiseen tullimenettelyyn. Poistumista tai toiseen tullimenettelyyn asettamista koskevat tositteet on liitettävä varaston kirjanpitoon. Merkintä tavaroiden poistamisesta on tehtävä kirjanpitoon jo siinä vaiheessa, kun tavarat otetaan fyysisesti tullivaraston tiloista

=>Jälleenviennillä suoraan poistumistoimipaikkaan (varastonpitäjän vastuulla), kun tavara poistuu Unionista

=>Jälleenviennillä (varastonpitäjän vastuulla) passituksen avaamispaikkaan, kun tavara poistuu Unionista

=>T1 passituksella, kun tavara ei poistu Unionista, passituksesta vastaavan vastuulla. Passitukset Suomen ja Unionin sisällä.

 

Meriliikenne

Saapuvat T2L- asiakirjat

1.4.2017 tulli.fi sivuilla julkaistaan asiakasohje, jossa kerrotaan toimintaohjeet saapuvien T2L asiakirjojen suhteen, kun AREXissa on statuksena N.

Lähtevät T2L-asiakirjat

Voidaan toimittaa postitse osoitteeseen Kotkan tulli Merituulentie 424 48310 Kotka ja nimellä Tullauskeskus/T2L.

Ne voidaan toimittaa myös sähköpostilla osoitteeseen kotka.tulliselvitys@tulli.fi . Viestiin aiheeksi ”T2L”.

Laittakaa mukaan selvitys, että haluatteko paperikappaleen mahdolliseen asiakaslokeroonne vai takaisin sähköpostina.

Lastaus/laivauslupapyynnöt

Toimitetaan Kotkan tulliin joko fyysisesti tai sähköpostilla osoitteeseen kotka.vuoroesimiehet@tulli.fi. Viestiin aiheeksi ”Lastauslupa/laivauslupa”.

Lisätietoja myös numerosta 040 33 25203/Kotkan vuoroesimiehet.

Rajatarkastusasiat: Viisumien myöntämiset, merimiesten vaihdot yms

Hoidetaan Kotkan tullin vuoroesimiesten kautta sähköpostilla kotka.vuoroesimiehet@tulli.fi / puhelimella 040 33 25203. Viestiin aiheeksi ”Rajatarkastus”.

Alustoimitukset Suomesta Kotkassa tai Haminassa olevaan laivaan, ei alkoholi ja tupakka

Tullin hyväksymä alustoimitusilmoitus toimii lastauslupana. Asiakkaan tulee säilyttää laivan kuittaama tulli-ilmoitus mahdollista jälkitarkastusta varten (verottaja/tulli).

Alustoimitukset muualta unionista Kotkassa tai Haminassa olevaan laivaan, ei alkoholi ja tupakka

Kun on kysymyksessä alustoimitus muualta unionista Kotkassa tai Haminassa olevaan laivaan, niin alustoimituksen lastausluvat pyydetään toimittamalla ilmoitus fyysisesti Kotkan tulliin tai sähköpostitse osoitteeseen kotka.vuoroesimiehet@tulli.fi.

Poistumisen vahvistamiseksi alustoimittajan on toimitettava vastaanottajan kuittaama EAD -saateasiakirja fyysisesti Kotkan tulliin tai sähköpostitse osoitteeseen kotka.tulliselvitys@tulli.fi. Viestiin aiheeksi ”Alustoimitus EXA”

Poistuminen vahvistetaan alustoimitusilmoituksille samassa paikassa, missä lastauslupa on annettu.

Korkeasti verotettavien tuotteiden alustoimitukset

Lisäksi toimitettaessa alukseen korkeasti verotettavia tuotteita esim. alkoholi ja tupakka, on näihin haettava alustoimituslupa sähköpostilla alustoimitukset@tulli.fi.

Lisätietoa: http://tulli.fi/yritysasiakkaat/vienti/alustoimitusmenettely#

 

Vienti

Vientien osittamiset

Ositettavat viennit lähetetään kotka.tulliselvitys@tulli.fi. Viestiin aiheeksi ”Ositus EXA”.

EUR1-todistusten vahvistaminen

Toimitetaan Kotkaan joko postittamalla (mukaan palautuskuori) Kotkan tulli Merituulentie 424 48310 Kotka ja nimeksi EUR1 tai fyysisesti toimittamalla paikan päälle. Jos tämä ei ole mahdollista, vahvistaminen hoidetaan ajanvarauspalvelun kautta.

Tuonti

Tuonti-ilmoitukset, joita ei voi tehdä netissä

Toimitetaan Kotkan tulliin tai hoidetaan ajanvarauksen kautta. Kotkan tullissa hoidetaan mm. kaksivaiheiset tullaukset, käteistullaukset, muuttoajoneuvot ja –tavara tullaukset, postitullaukset klo 8-16.15.

 

Asiakaslokerot Kotkan tullissa Mussalossa

Mussalossa on mahdollisuus saada asiakaslokero tullauskeskuksesta. Asiasta voi olla yhteydessä Kirsi Heikkiseen kirsi.heikkinen@tulli.fi.

 

Ajanvarauspalvelu

Asioinnin Tullin kanssa voi hoitaa sähköisten palvelujen kautta tai menettely-yksinkertaistuksilla niissä tullitoimipaikoissa, joiden henkilökohtainen asiakaspalvelu on lakkautettu. Niissä asioissa, joissa sähköisiä palveluita tai vaihtoehtoisia menettelyitä ei voi käyttää, Tulli tarjoaa henkilökohtaista palvelua ajanvarauksella. Aikoja voi varata virka-aikana maanantaista perjantaihin klo 8–16.15.

Ajan voi varata seuraavien asioiden hoitoon:

 • EUR.1- ja A.TR.-lomakkeiden vahvistaminen kiireellisissä tapauksissa
 • T2L- ja T2LF-lomakkeiden vahvistaminen
 • INF-lomakkeiden vahvistaminen
 • ATA-carnet’n ja NATO 302 -lomakkeiden vahvistaminen
 • Merkintää vaativat vientiluvat
 • Viinitodistusten merkitseminen
 • Unionin ulkopuolelta tuotujen yksityishenkilöiden muuttoautojen tullaus
 • Passitusmenettelyn avaaminen ja päättäminen (koskee myös TIR Carnet’a). Kotkassa vain poikkeustapauksissa esimerkiksi ilotulite/räjähdekuljetuksissa.
 • Yksityishenkilöiden muuttotavaratullaukset ja huvivenetullaukset

Voimme palvella vain kiireellisissä tapauksissa. Tällaisia tapauksia ovat esimerkiksi tilanteet, joissa alkuperäisen asiakirjan vahvistamiselle ei ole olemassa vaihtoehtoista toimintamallia, eikä jälkikäteinen vahvistaminen ole sallittua tai mahdollista.

Varaa aika asiointiin Kotkan tullin vuoroesimiehiltä sähköpostitse kotka.vuoroesimiehet@tulli.fi.

Ilmoita aikaa varatessa toivottu palvelu, tullitoimipaikka, kellonaika sekä yhteystietosi.

Aika on varattava vähintään kaksi tuntia ennen palvelun tarvetta, ja seuraavan päivän klo 8 aika on tilattava edellisenä arkipäivänä viimeistään klo 14.15.

Lisätietoja

Sari Bjong, asiakaspalvelupäällikkö, p. 040 332 5063

Tom Ferm, asiakkuus- je veronkantojohtaja, p. 040 332 2622

 

Katso kaikki uutiset