Price list of Port of HaminaKotka, Finland

Hinnasto

Hinnastossa mainitut maksut ovat ilman arvonlisäveroa. Kaikkiin maksuihin lisätään voimassa olevan lainsäädännön mukainen arvonlisävero, jos myynti on lain mukaan verollista. HaminaKotka Satama Oy voi liiketaloudellisesti merkittävien syiden perusteella soveltaa voimassa olevaan hinnastoon nähden poikkeavia hintoja.

Hinnasto on voimassa 1.1.2018 alkaen. HaminaKotka Satama Oy perii 10 %:lla korotettua talvitariffia 1.1.–31.3.2018 ja 15.12.–31.12.2018. Talvitariffi koskee tavaramaksua, alusmaksua sekä alusten kiinnitys- ja irrotusmaksua.

HaminaKotka Satama Oy:n hinnasto 2017 pdf-muodossa

HaminaKotka Satama Oy:n hinnasto 2018 pdf-muodossa

Hinnasto 2018 eriteltyinä: