Port-of-HaminaKotka-Main-image-Instructions- Safety

Vaaralliset aineet

Vaaralliset aineet ja turvallisuusmääräykset

HaminaKotka Satama Oy:n alueella on noudatettava voimassa olevia turvallisuusmääräyksiä, joiden perustana ovat

  • säädökset vaarallisista aineista irtotavarana: IBC-koodi, BCH-koodi
  • säädökset vaarallisista aineista yksikkötavarana: IMDG-koodi
  • säädökset nestemäisistä polttoaineista ja aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä: Marpol 73/78.

Nestesatamassa on myös noudatettava voimassaolevia International Safety Guide for Oil Tankers & Terminals -suosituksia (ISGOTT). Lisäksi satamassa sovelletaan Haminan ja Kotkan kaupunkien satamajärjestysten ja Haminan öljysataman toimintaohjeen määräyksiä. 

Aluksen päällikön, varustamon edustajan sekä lastin vastaanottajan tai lastaajan on tunnettava turvallisuusmääräykset ja huolehdittava, että aluksen ja operaattorin henkilökunta saa määräykset tietoonsa ja soveltaa niitä.

IMDG-koodin alaiset pakatut vaaralliset aineet

Pakattujen vaarallisten aineiden kuljetuksen ja varastoinnin tulee sekä satamassa että aluksilla tapahtua kansainvälisen merenkulkujärjestö IMO:n SOLAS-yleissopimuksen liitteen (IMDG-koodi) mukaan. Yksikköpakkaukset on merkittävä koodin mukaisilla tarroilla.

Turvallisuusmääräyksissä on ohjeet ja määräykset pakattujen vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettavasta ennakkotiedosta ja sallituista tavararyhmistä.

Vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvistä asioista satamassa vastaa yhtiön turvallisuuspäällikkö.

IMDG-koodin alaisien lastien rajoitukset (sivut 8, 9 ja 10): HaminaKotka Satama Oy:n yleinen toimintaohje (pdf)

Lisätietoja 

Turvallisuuspäällikkö, PFSO                                Vuoroesimiehet
Timo Kallio                                                               Puh. 020 790 8840
Puh. 020 790 8851                                             
timo.kallio(at)haminakotka.fi