Port-of-HaminaKotka-Menu-image-Instructions-Guidebooks

Yleisiä ohjeita

Sujuvan ja turvallisen toiminnan ja liikkumisen takaamiseksi satama-alueilla tulee noudattaa satamajärjestystä ja sataman yleisiä ohjeita ja oppaita. Satamassa toimivat yritykset ohjeistavat toimintaansa vielä omissa toimipisteissään.

HaminaKotka Sataman satamajärjestys (pdf)

Yleinen toimintaohje (pdf)

Nestesataman toimintaohje (pdf)

Hätätilanteen ensiapu ja toimintaohje (pdf)

Haminan satamanosan satamatoiminta- ja logistiikkalueet (pdf)

HaminaKotka Sataman hallinnolliset alueet Kotkassa (pdf)

Rataverkkoselostus (pdf)

Raiteistokaavio Hamina (pdf)

Raiteistokaavio Kotka (pdf)

Urakoitsijaohjeet (pdf)