Kontteja satamassa

HaminaKotka Satama Oy

HaminaKotka Satama Oy:n Tilinpäätös 2017

Vuonna 2017 liikennemäärä HaminaKotka satamassa oli 14,7 milj. tonnia, mikä oli 9,5 % enemmän kuin vuonna 2016. Metsäteollisuuden tuotteita vietiin 4,9 % enemmän kuin vuonna 2016 ja HaminaKotka sataman markkinaosuus erityisesti sahatavaran viennistä nousi ollen peräti 44 %.

NordStream2 -kaasuputkilinjan liikenne käynnistyi syksyllä 2017. Belgialaisen Sarens Group N.V.:n kanssa solmitun, Kazakstaniin vietäviin suuriin öljynporausmoduuleihin liittyvän kuljetusprojektin rakentamistyöt saatiin vuoden 2017 aikana valmiiksi aikataulun mukaisesti. Varsinainen liikenne pääsee alkamaan kesällä 2018. Molemmat sopimukset lisäävät merkittävästi liikennettä satamassa tulevina vuosina.

m€ 2017 2016 2015
Liikevaihto 36,9 35,8 36,0
Tase 31.12. 137,1 125,9 121,9
Investoinnit 21,7 3,2 2,7
Liikevoitto, % 16,4 17,7 8,0
Omavaraisuusaste, % 32,1 33,3 32,2
Sijoitetun pääoman tuotto, % 3,7 5,3 2,8
Henkilöstö 65 66 68

HaminaKotka Satama Oy:n Tilinpäätös 2017 (pdf)