Kontteja satamassa

HaminaKotka Satama Oy

HaminaKotka Satama Oy:n tilinpäätös 2020

Vuonna 2020 talouden ja tiedotusvälineet valtasi Kiinasta alkanut covid19 -viruksen aiheuttama maailmanlaajuinen pandemia. HaminaKotka satamassa liikennemäärä pieneni 18,0 prosenttia eli 3,3 miljoonaa tonnia 14,8 miljoonaan tonniin. Syynä liikenteen vähenemiseen ei kuitenkaan ollut niinkään pandemia vaan kahden erittäin suuren projektiliikenteen päättyminen ja metsäteollisuuden työtaistelu alkuvuodesta.

Koronapandemiasta huolimatta vuosi oli satamassa vilkas kehittämisvuosi asiakkaiden kanssa. HaminaKotkan sataman markkinaosuus Suomen yleissatamanliikenteestä oli 19 % ja sahatavaran viennistä 45 %.
 

m€ 2020 2019 2018
Liikevaihto 38,3 42,5 39,4
Tase 31.12. 163,7 177,1 169,9
Investoinnit 6,3 38,7 17,1
Liikevoitto, % 22,5 24,4 24,4
Omavaraisuusaste, % 36,8 31,1 29,0
Sijoitetun pääoman tuotto, % 5,0 5,9 6,3
Henkilöstö 66 65 66

HaminaKotka Satama Oy:n Tilinpäätös 2020