Banner Image

Sataman uutisia

HaminaKotka sataman tilasto joulukuu 2017

HaminaKotka sataman vuosi päättyi vahvaan kasvuun


Vuosi 2017 oli voimakkaan liikenteen lisäyksen aikaa HaminaKotka satamalle. Vuosi alkoi 2-3 prosentin myötäisessä kasvussa, joka nopeutui vuoden lopulle. Tavaraa kulki eri satamanosien läpi 14 664 430 tonnia, joka on 9,5 % enemmän kuin edellisvuonna.

Vientiliikenne lisääntyi 12,4 %. Suurin nousu (+ 59,1 %) tuli kuivabulkista, joka on pitkälti lannoitevientiä. Myös sahatavara kasvoi vahvasti (+ 13,2 %). Kaasuputkikuljetusten käynnistyminen loppusyksystä näkyi kappaletavaran viennin kasvuna (+ 124,4 %). Viennissä laski nestebulk (- 2,9 %).

Tuontia oli 1,7 % enemmän kuin edellisvuonna. Suurin lisäys tuli kuivabulkista (+ 24,5 %) ja kappaletavarasta (+ 9,6 %). Tuonnissa vähenivät nestebulk (- 14,1 %) ja raakapuu (- 6 %).

Kauttakulkuliikenne kasvoi voimakkaasti (+ 23,5 %). Sekä vienti, että tuonti lisääntyivät.

Kotimaanliikenne pysyi suunnilleen edellisvuoden tasolla (- 1,2 %).

Konttiliikenne oli koko vuoden vahvassa vedossa. Se nousi 9,3 % edellisvuodesta.

Laivoja satamassa kävi suunnilleen saman verran kuin edellisvuonna (+ 0,2 %).

Näkymät vuodelle 2018 ovat sataman pääasiakkaiden mukaan varsin suotuisat. Lisäksi kaasuputkihankkeen ja Kazakstanin liikenteen käynnistyessä täysimittaiseksi, odotamme kokonaisliikenteen kasvavan vilkkaasti.Kimmo Naski

toimitusjohtaja
HaminaKotka Satama Oy

Liitteenä joulukuun tilasto

Katso kaikki uutiset