Kuva Haminan satamasta

Asiakastyytyväisyys edelleen hyvällä tasolla

24.11.2023

HaminaKotka Satama Oy toteuttaa säännöllisesti asiakastyytyväisyystutkimuksia kehittääkseen palvelun laatua sekä kartoittaakseen asiakkaiden toiveita ja tarpeita. Viimeisin asiakastyytyväisyyskysely tehtiin kuluneena syksynä puhelinhaastatteluina Innolink Oy:n toimesta. 

Kysely osoitti asiakastyytyväisyyden olevan edelleen hyvällä tasolla. Vertailtaessa tuloksia edellisen, vuonna 2021 tehdyn asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksiin, eniten olivat parantuneet muun muassa toiminta-alueiden saatavuus ja sopivuus, satamasta ja sen palveluista tiedottaminen sekä toiminnan asiakaslähtöisyys. Sataman arvioitiin onnistuneen parhaiten siinä, että se on asiakkaille luotettava yhteistyökumppani. Myös laskutuspalvelu, asiakkaan tarpeisiin vastaavien palveluiden saatavuus sekä yhteydenottopyyntöihin vastaamisen nopeus koettiin onnistuneina. Toisaalta kehitettävää olisi erityisesti vaakapalveluiden toimivuudessa ja niiden parantamiseksi satamayhtiössä onkin jo ryhdytty toimeen. 

Kyselyn mukaan mieluisimpina tiedonsaantitapoina asiakkaat kokivat sähköpostitse tulevat tiedotteet ja internet-sivut. Vuonna 2021 toteutetussa kyselyssä parannusta toivottiin muutoksista tiedottamiseen, joten tätä on kehitetty ja internetsivuillamme julkaistavat tiedotteet onkin mahdollista tilata suoraan sähköpostiin. Kyselyyn vastanneet kokivat mieluisana tiedonsaantitapana lisäksi henkilökohtaiset käynnit ja toisaalta myös yhteydenpidon puhelimitse. 

Kokonaisarvosana HaminaKotka Satama Oy:n onnistumiselle oli tuoreessa kyselyssä parantunut edelliseen kyselyyn verrattuna ja asiakastyytyväisyyden voidaankin todeta olevan kaiken kaikkiaan hyvällä tasolla. Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille arvokkaasta palautteesta. Vastaajien kesken arvotut tuotepaketit on toimitettu vastaanottajille. 

Katso kaikki ajankohtaiset artikkelit