Port-of-HaminaKotka-Main-image-Instructions- Safety

Vaaralliset aineet

Vaarallisiksi aineiksi luokitellaan aineet, jotka räjähdys- palo- tai säteilyherkkyytensä, myrkyllisyytensä, syövyttävyytensä tai muun ominaisuutensa takia saattavat aiheuttaa vahinkoa ihmisille, omaisuudelle tai ympäristölle.

Vaarallisten aineiden käsittelyssä HaminaKotkan sataman alueella on noudatettava Satamajärjestyksen, Yleisen toimintaohjeen, Nestesataman toimintaohjeen lisäksi kansallisia lakeja ja määräyksiä sekä kansainvälisiä sopimuksia.

Traficom - Vaarallisten aineiden merikuljetuksia koskevat kansainväliset sopimukset

Traficom - Vaarallisten aineiden kuljetusta koskevia säädöksiä ja määräyksiä

Aluksen päällikön, varustamon edustajan sekä lastin vastaanottajan tai lastaajan on tunnettava voimassaolevat määräykset ja ohjeet sekä huolehdittava siitä, että aluksen ja operaattorin henkilökunta saa tietoonsa noudatettavat asetukset, määräykset ja ohjeet ja soveltaa niitä.

Ennakkoilmoitus

Ennakkoilmoitus on tehtävä kaikista HaminaKotkan sataman kautta kuljetettavista IMDG-koodin alaisista lasteista vähintään 24 tuntia ennen tavaraerän saapumista satama-alueelle.

Ennakkoilmoitus tehdään Portnet-järjestelmään.

Ennakkokysely

IMDG-koodin luokan 1 ja luokan 7 kuuluvien aineiden kuljetuksesta vaaditaan lisäksi ennakkokysely ja lupa. Ennakkokysely tulee tehdä myös akryylinitriili (UN 1093) ja epikloorihydriini (UN 2023) lasteista. Ennakkokysely on tehtävä vähintään 3 vuorokautta ennen aiottua kuljetusta. Ennakkokysely tehdään HaminaKotka Satama Oy:n turvallisuusosastolle sähköpostilla safety(at)haminakotka.fi.

HaminaKotkan satamassa vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvistä asioista satamassa vastaa turvallisuuspäällikkö, puh. 020 790 8851.

Lisätietoja 

Turvallisuuspäällikkö, PSO                                Vuoroesimiehet
Maria Kämäräinen                                                   Puh. 020 790 8840
Puh. 020 790 8851                                             
maria.kamarainen(at)haminakotka.fi

Vaarallisten aineiden kuljetusta ja käsittelyä koskevia säädöksiä ja määräyksiä:

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Liikenne- ja viestintäministeriö
Finlex tietokanta