Port-of-HaminaKotka-Main-image-Instructions- Safety

Turvallisuus

Työturvallisuus

Satama-alueet HaminaKotkan satamassa on varustettu aitauksilla, puomeilla ja automaattisella kulunvalvonnalla. Alueilla on sataman hallinnoimia, eri yritysten ja terminaalien omistamia tai vuokraamia maa-alueita.

Sataman alueella tulee noudattaa kaikkia turvallisesta työskentelystä säädettyjä kansallisia ja kansainvälisiä säädöksiä ja sataman erillisiä ohjeistuksia liikkumisesta ja työskentelystä sataman alueilla.

Yritysten ja terminaalien tulee huolehtia, että heidän henkilökuntansa, yhteistyökumppaninsa ja alihankkijansa ovat tietoisia noudatettavista säädöksistä.