Port-of-HaminaKotka-Main-image-Instructions- Safety

Turvallisuus

Tulityöluvat

Tulitöitä ovat kaikki työt, joista syntyy kipinöitä, joissa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä, ja joista saattaa aiheutua palovaara.

Työ- ja tulityölupien myöntäjät:

HaminaKotka Satama Oy myöntää tulityöluvat sataman yleisten alueiden korjaus- ja rakennustöihin. Muille alueille luvan myöntää alueen haltija. Sataman vuokra-alueilla vakituisesti toimivat yritykset sekä satamassa maa-aluetta omistavat yritykset myöntävät tulityöluvan omilla tai hallinnoimillaan alueilla suoritettaviin tilapäisiin tulitöihin.

Tulityölupaa anotaan vuoroesimieheltä oheisella lomakkeella. Täytä lomake huolellisesti ja tallenna omalle koneellesi. Lähetä lomake sähköpostin liitteenä osoitteeseen: crane.vessel(at)haminakotka.fi. Haminassa täytetty lomake tulee palauttaa henkilökohtaisesti satamaesimiehelle (puh. 020 790 8833) tai ratatyönjohtajalle (puh. 020 790 8825)

Kotkan Satamatalot Oy myöntää tulityöluvat hallinnoimiensa rakennusten ja alueiden korjaus- ja rakennustöihin. Tulityölupaa anotaan lomakkeella. Täytetty lomake tulee palauttaa henkilökohtaisesti isännöitsijälle (puh. 020 790 8862) ja Haminassa satamaesimiehelle (puh. 020 790 8833)

Työ- ja tulityölupalomake HaminaKotka Satama Oy 
Työ- ja tulityölupalomake Satamatalot Oy 

Kun tulostat ja lähetät pdf-lomakkeen, lue myös rekisteriselosteemme.
HaminaKotka Satama Oy ja Satamatalot Oy eivät luovuta henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksessa. Henkilötietojen käsittely tapahtuu henkilötietolainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä noudattaen asianmukaisesti.

Neste- ja öljyterminaalit

Neste- ja öljyterminaaleihin tulee hakea työlupaa, joka voi sisältää tulityöluvan. Käytettäviin työvälineisiin ja -menetelmiin tulee kiinnittää erityistä huomiota, kun työskennellään EX-merkityillä alueilla.

Lisätietoja

Vuoroesimiehet                   puh. 020 790 8840
Satamaesimies, Hamina    puh. 020 790 8833
Ratatyönjohtaja, Hamina   puh. 020 790 8825