Access permits - Port of HaminaKotka

Kulkuluvat

Satama-alueella liikkuminen on sallittua vain HaminaKotka Satama Oy:n tai sen valtuuttaman tahon myöntämällä kulkuluvalla. Alueelle saapuvan tai alueella liikkuvan on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä ja syy satamassa liikkumiseensa.

Satamassa työskentelevät voivat hankkia kulkuluvan työnantajaltaan ja satamassa asioivat henkilöt yritykseltä, joka on vierailun kohteena. Kulkulupa on pääsääntöisesti henkilökohtainen, raskaalla kalustolla ajoneuvokohtainen. 

Sataman yrityksillä on mahdollisuus tehdä kulkulupa ennakkoon kulkulupajärjestelmään, jolloin kulku satamaan ei vaadi pysähtymistä portilla. Ilman ennakkoon tehtyä kulkulupaa ajoneuvot joutuvat selvittämään asiansa toimistokeskusten (Kuorsalo ja Merituuli) infopisteissä.

Asiakkaat tai ajoneuvot ovat satamassa liikkuessaan asiointiyrityksen vastuulla. Ajoneuvon kuljettaja vastaa kyydissään alueelle saapuneista matkustajista.

Tunnistustavat portilla

Ajoneuvon rekisterinumeroon perustuva tunnistus

Pääsääntöisesti tunnistus portilla tapahtuu rekisterikilpitunnistuksella. Automaattitunnistus onnistuu kun rekisterikilpi on suora ja puhdas. Jos ajoneuvon rekisteritunnistus epäonnistuu, portilla oleva näyttötaulu ohjaa kuljettajan toimistokeskusten (Kuorsalo ja Merituuli) infopisteisiin.

RFID-tunniste

Satama-alueen yritykset voivat lunastaa erityisiä RFID-tunnisteita ajoneuvoihin, joissa rekisterinumeroon pohjautuva tunnistus ei onnistu (työkoneet, työmaa-ajoneuvot yms.) Ajoneuvon ikkunaan kiinnitettävä RFID-tunniste (tunnistustagi) toimii näin tunnistusvälineenä.

Kevyen liikenteen porteissa kulku tapahtuu erikseen lunastettavilla RFID-tunnisteilla (pieni tunnistustagi). Kotkan satamanosissa kevyenliikenteen portteihin on myös mahdollisuuus saada PIN-kooditunnistus. Lisätietoja RFID-tunnisteiden lunastamisesta ja PIN-koodien hankkimisesta saa toimistokeskusten (Kuorsalo ja Merituuli) infopisteistä.

HaminaKotka sataman infopisteet/Securitas Oy

Mussalon infopiste Merituulessa p. 05-2268056 [email protected]
Mussalon porttivalvomo p. 05-2605081 [email protected]
Hietasen porttivalvomo p. 05-2181372 [email protected]
Haminan porttivalvomo p. 040-5906562  [email protected]