Port of HaminaKotka Services Main Picture

Sataman palvelut

Kiinnitys- ja irrotuspalvelut

 • HaminaKotka Satama tarjoaa alusten kiinnitys-, irrotus-, siirto- ja haalauspalvelun kaikissa Kotkan ja Haminan satamanosissa
 • Palvelu on saatavana 24/7
 • Palvelu tulee tilata vähintään 2 h ennen Liikennepalvelun vuoroesimieheltä 020 790 8840, ennakkoilmoitukset puhelimitse tai sähköpostilla dutyofficer(at)haminakotka.fi
 • Palvelu veloitetaan HaminaKotka Sataman hinnaston mukaisesti

Vedenantopalvelu

 • HaminaKotka satama välittää aluksille Kymenlaakson Vesi Oy:n Kuivalan tekopohjavesilaitoksella tuottamaa EU direktiiviin (98/83/EY) vaatimukset täyttävää talousvettä
 • Palvelu on saatavissa 24/7
 • Palvelu tulee tilata Liikennepalvelun vuoroesimieheltä sähköpostilla dutyofficer(at)haminakotka.fi
 • Palvelu veloitetaan HaminaKotka Sataman hinnaston mukaisesti

Sataman jäänmurtopalvelu

 • Sataman ympärivuotisen meriliikenteen varmistamiseksi on HaminaKotka Satama Oy hakenut luotettavan ja toimintavarman palveluntuottajan huolehtimaan sataman jäänmurtotehtävästä. Jäänmurtotehtävää suoritetaan HaminaKotka Satama Oy:n hallinnoimilla vesialueilla, laivaväylillä, laitureiden sivustoilla, kääntö- ja ankkurointipaikoilla
 • Alusliikenteen sujuvuuden varmistamiseksi toteutetaan jäänmurto juuri ennen aluksen satamaan tuloa tai lähtöä, aluksen avustaminen laituriin ei kuulu jäänmurtopalveluun
 • Hinaajat ovat 1h lähtövalmiudessa tilauksesta. Palveluntuottaja vastaa oikea-aikaisesta jäänmurrosta yhteistyössä HaminaKotka Sataman kanssa
 • Jäänmurtopalveluun liittyvät tiedustelut dutyofficer(at)haminakotka.fi