Kontteja satamassa

HaminaKotka Satama Oy

HaminaKotka satama – Suomen merkittävin satama

HaminaKotkan satama sijaitsee Kaakkois-Suomessa, EU:n ja Venäjän rajapinnassa, E18- moottoritien ja rautatieyhteyksien välittömässä läheisyydessä. Sijaintinsa ja liikenneyhteyksiensä ansiosta HaminaKotkan satama on merkittävä kauttakulkureitti ja kaikkien kuljetusmuotojen keskipiste.

HaminaKotka on Suomen suurin yleis-, vienti-, kontti- ja transitosatama, josta on säännölliset yhteydet kaikkiin merkittäviin eurooppalaisiin satamiin ja sitä kautta maailmalle.

Teollisuutta ja täyden palvelun logistiikkaa

HaminaKotka on myös täyden palvelun logistiikan ja teollisuuden keskus. 1100 hehtaarin satama-alueella toimii lähes 200 yritystä, Itämeren tehokkaimpiin kuuluva konttiterminaali sekä nestemäisten aineiden varastointi- ja käsittelypalveluihin erikoistunut nestesatama.

Yhteistyöllä ylivoimaista kilpailukykyä

Varmistamme kilpailukykymme huolehtimalla sujuvasta logistiikasta ja nopeista toimitusketjuista. Kehitämme palvelujamme jatkuvasti yhteistyössä johtavien logistiikka-alan toimijoiden kanssa. Kaikessa toiminnassa ja kehitystyössä otamme luonnollisesti huomioon ympäristön ja kestävän kehityksen.

HaminaKotkan satama toivottaa Sinut tervetulleeksi Suomen merkittävimpään satamaan!