Kontteja satamassa

HaminaKotka Satama Oy

HaminaKotka Satama Oy:n toimintapolitiikka

HaminaKotka Satama Oy:n toiminnan tarkoituksena on kehittää ja ylläpitää seudullisen satamasidonnaisen teollisuuden ja kaupan tavara- ja matkustajaliikenteen toimintaedellytyksiä taloudellisesti kannattavasti. Satamayhtiön päätoimialat ovat infrastruktuurista huolehtiminen sekä alusliikenne- ja nosturipalveluiden tuottaminen, reittimarkkinointi ja sijainnin kaupallinen hyödyntäminen yhdessä omistajakaupunkien kanssa.

Otamme kaikessa toiminnassamme huomioon jatkuvan parantamisen ja kestävän kehityksen periaatteet, ympäristöasiat ja turvallisuuden sekä voimassa olevat lait ja määräykset. Edellytämme samaa myös sidosryhmiltämme.

Tehokkaan palveluyhteisön aseman ylläpitämiseksi teemme jatkuvasti määrätietoista kehitystyötä satamapalveluiden laadun parantamiseksi, haitallisten ympäristövaikutusten vähentämiseksi ja asiakastarpeiden täyttämiseksi sekä toimintajärjestelmän vaikuttavuuden kehittämiseksi. Käytämme parasta mahdollista, taloudellisesti tarkoituksenmukaista tekniikkaa ja kehitämme henkilöstömme ammattitaitoa suunnitelmallisella koulutuksella.

Huolehdimme työilmapiiristä sekä työturvallisuudesta ja pyrimme avoimeen kanssakäymiseen sekä tiedottamiseen omistajat, oma henkilöstö ja sidosryhmät huomioiden.