Kontteja satamassa

HaminaKotka Satama Oy

Laadukasta toimintaa ympäristö huomioiden

HaminaKotka Satama Oy:n toimintajärjestelmä koostuu sertifioidusta ympäristö- ja laatujärjestelmästä (ISO 14001, ISO 9001). Järjestelmän tavoitteena on kokonaisvaltainen toiminnan, laadun ja ympäristönsuojelun tason jatkuva parantaminen sekä kehittäminen, jotta voimme paremmin palvella asiakkaitamme sekä edistää toiminta-alueemme yritysten kilpailukykyä.

Ympäristöjärjestelmämme sisältää mm. ympäristövaikutusten tunnistamisen ja arvioinnin, parannustoimenpiteiden suunnittelun ja toteutuksen, hätätilanteisiin varautumisen, ympäristövaikutusten valvonnan ja tiedonkulun varmistamisen.

Järjestelmällisellä ympäristöasioiden hallinnalla voimme vähentää satamatoiminnan haitallisia ympäristövaikutuksia, kohottaa ympäristötietoisuutta sekä lisätä vuorovaikutusta satamassa toimivien sidosryhmien välillä. Järjestelmän toimivuuden edellytys on koko henkilöstön sitoutuminen ja ympäristönäkökohtien huomioiminen kaikissa toiminnoissa.