HaminaKotka is the biggest export port in Finnish sea transport

Meriliikenne

Suomen ulkomaankaupan kuljetuksista merikuljetukset ovat keskeisessä asemassa. Noin 90 prosenttia Suomen vienti- ja tuontiliikenteestä kulkee meritse.

Meritietä pitkin

HaminaKotka on Suomen suurin meriliikenteen vientisatama ja merkittävä Itämeren tavaraliikenteen keskus. HaminaKotka sataman kokonaisliikenteestä yli puolet on vientiä. Satamasta on päivittäiset laivayhteydet kaikkiin tärkeimpiin Euroopan satamiin. Yli 15 metrin väylä, yli 70 laituripaikkaa, lähes 9 kilometriä laitureita mahdollistavat suurtenkin valtamerialusten liikennöinnin.
 

Sataman kattava infrastruktuuri tarjoaa mahdollisuudet monen tyyppiselle liikenteelle. Satamassa toimivien logistiikkayritysten monipuolinen palvelutarjonta vastaa kansainvälisen kaupan ja teollisuuden tarpeisiin. 
Yhdessä logistiikkayritysten ja HaminaKotka Sataman palvelut muodostavat erinomaisen kuljetusreitin vienti-, tuonti- ja kauttakulkuliikenteelle.

Alusten liikenteen seuranta MarineTraffic aluskartta.