Port_of_HaminaKotka_Main_image_Services_Forest

Metsäteollisuuden satama

Suomen tehokkain metsäteollisuussatama

Metsäteollisuuden tuotteet ovat Suomen tärkeimpiä vientituotteita. Yli 40 prosenttia Suomen sahatavaran viennistä kulkee HaminaKotkan sataman kautta.

Tiheät meriliikenneyhteydet, monipuoliset palvelut ja metsäteollisuustuotteiden käsittelyyn erikoistuneet operaattorit ovat HaminaKotkan vahvuuksia. Sataman erinomainen sijainti, suora yhteys E18-moottoritielle, toimivat rautatieyhteydet, varastotilojen monipuolisuus sekä laajat kenttäalueet mahdollistavat parhaat palvelut.

Kontituspalvelua ja breakbulk lasteja

Satamaoperaattoreiden vahva kokemus, ammattitaitoinen henkilökunta, nykyaikainen kalusto ja asianmukaiset varastotilat vastaavat erinomaisesti metsäteollisuustuotteiden käsittelyn vaatimuksiin.  Merkittävä osa sahatavarasta kontitetaan satamassa, mutta eri kuljetusmuodot monipuolistavat palveluntarjontaa.