Port-of-HaminaKotka-Main-image-Instructions- Waste-management

Jäteohje

Jätehuoltopalvelut

  • Suomen alusjätelainsäädännön mukaan aluksen on jätettävä satamassa oleviin jätteiden vastaanottolaitteisiin kaikki aluksesta peräisin olevat jätteensä ja lastijätteensä (koskee nestemäisiä öljypitoisia jätteitä, nestemäisiä sekä kiinteitä vaarallisia jätteitä, käymäläjätevesiä, kiinteitä jätteitä mukaan lukien lastijätteet, luokan I ruokajätteitä ja jätteitä joita varten satamalla ei ole omaa keräysjärjestelmää). Lisäksi aluksen on annettava tulosatamaan aluksesta peräisin olevia jätteitä ja lastijätteitä koskeva ilmoitus Trafin vahvistaman kaavan mukaisesti pääsääntöisesti 24 tuntia ennen satamaan saapumista.
  • Vaaralliset jätteet otetaan vastaan vain tilauksesta. Tilaus tulee tehdä 24 tuntia ennen toimitusajankohtaa liikennepalvelun vuoroesimiehillle 020 790 8840 tai sähköpostilla crane.vessel(at)haminakotka.fi.
  • Palvelu veloitetaan HaminaKotka Satama Oy:n hinnaston mukaisesti
    Jätehuolto-ohjeesta löydät jätelajit ja lajitteluohjeet 
    Jätehuoltopisteet merkittynä satamanosien karttaan