Port-of-HaminaKotka-Main-image-Instructions- Waste-management

Jäteohje

Jätehuoltopalvelut

 • Merenkulun ympäristönsuojelulain mukaan aluksen on jätettävä satamassa jätteiden vastaanottolaitteisiin kaikki aluksesta peräisin olevat jätteensä ja lastijätteensä (koskee nestemäisiä öljypitoisia jätteitä, nestemäisiä sekä kiinteitä vaarallisia jätteitä, käymäläjätevesiä, kiinteitä jätteitä mukaan lukien lastijätteet, luokan I ruokajätteitä ja jätteitä joita varten satamalla ei ole omaa keräysjärjestelmää). Aluksen on annettava satamalle aluksesta peräisin olevia jätteitä ja lastijätteitä koskeva ilmoitus EU:n direktiivin 2019/883 mukaisesti 24 tuntia ennen satamaan saapumista tai välittömästi edellisestä satamasta lähdettäessä, jos matka-aika on alle 24 tuntia.

  Alusjäteilmoitus

   
 • Vaaralliset jätteet otetaan vastaan vain tilauksesta. Tilaus tulee tehdä 24 tuntia ennen toimitusajankohtaa liikennepalvelun vuoroesimiehillle 020 790 8840 tai sähköpostilla dutyofficer(at)haminakotka.fi.
   
 • Palvelu veloitetaan HaminaKotka Satama Oy:n hinnaston mukaisesti
  Jätehuolto-ohjeesta löydät jätelajit ja lajitteluohjeet 
  Jätehuoltopisteet merkittynä satamanosien karttaan 
 • Itämeren satamilla on No Special Fee -maksujärjestelmä, jossa jätemaksu veloitetaan riippumatta siitä, jättääkö alus jätteitä satamaan vai ei. HaminaKotka satamassa aluksilta veloitetaan joka käyntikerralta hinnaston mukainen aluksen nettovetoisuuteen perustuva jätehuoltomaksu, johon sisältyvät kiinteät jätteet, konehuoneen öljyiset jätteet sekä käymäläjätevedet.
  Baltic Sea Waste Fee -info