Port-of-HaminaKotka-Menu-image-Instructions-Guidebooks

Yleisiä ohjeita

Sujuvan ja turvallisen toiminnan ja liikkumisen takaamiseksi satama-alueilla tulee noudattaa satamajärjestystä ja sataman yleisiä ohjeita ja oppaita. Satamassa toimivat yritykset ohjeistavat toimintaansa vielä omissa toimipisteissään.

HaminaKotka Sataman satamajärjestys (pdf)
HaminaKotka Sataman yleinen toimintaohje (pdf)
Hätätilanteen ensiapu ja toimintaohje (pdf)
Nestesataman toimintaohje (pdf)
Urakoitsijaohjeet (pdf) 
Haminan satamanosan satamatoiminta- ja logistiikkalueet (pdf)
HaminaKotka Sataman hallinnolliset alueet Kotkassa (pdf)

Rataverkko

Rataverkon verkkoselostus 2019 (pdf)
Rataverkon käyttösopimuspohja 2019 (Word)
Kapasiteettikuvaus Kotka 2019 (pdf)
Kapasiteettikuvaus Hamina 2019 (pdf)
Ratakapasiteetit 2019 HaminaKotka satamassa (xml)

Rataverkon verkkoselostus 2020 (pdf)
Rataverkon käyttösopimuspohja 2020 (Word)
Kapasiteettikuvaus Hamina 2020 (pdf)
Kapasiteettikuvaus Kotka 2020 (pdf)
Ratakapasiteetti aikataulukaudelle 2020 HaminaKotka Satamassa (xml)

Raiteistokaavio Hamina (pdf)
Raiteistokaavio Kotka (pdf)

EU:n satama-asetus

EU:n yhteisen satamapalveluasetuksen soveltaminen on alkanut 24.3.2019 ja asetuksella säännellään satamapalveluiden tarjontaa. Asetus koskee eräitä satamien palveluita, kuten tankkausta, aluksen kiinnitystä ja hinausta. Sääntelyn tavoitteena on helpottaa yritysten markkinoille pääsyä ja parantaa satamien palvelua. Suomessa asetus koskee HaminaKotkan lisäksi seuraavia satamia: Eckerö, Hanko, Helsinki, Kaskinen, Kemi, Kilpilahti (Sköldvik), Kokkola, Maarianhamina, Oulu, Pietarsaari, Pori, Rauma, Raahe, Turku ja Naantali. 

HaminaKotka Satama Oy myöntää luvan tarjota palveluita Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/352 mukaisesti HaminaKotka Satama Oy:n hallinnoimalla satama-alueella ja edellyttää tiettyjä vaatimuksia niiltä palveluntarjoajilta ja niiden alihankkijoilta, jotka ilmoittautuvat hoitamaan HaminaKotka Satama Oy:n alueella alusten kiinnitys- ja irrotuspalveluja, tankkausta tai hinausta. Vaatimukset sekä ohjeet luvan hakemiseksi löytyvät alla olevista linkeistä. 

Tankkauspalvelun tarjoajien vähimmäisvaatimukset (pdf)
Hinauspalvelun tarjoajien vähimmäisvaatimukset (pdf)
Kiinnitys- ja irrotuspalvelun tarjoajien vähimmäisvaatimukset (pdf)