Port of HaminaKotka Instructions Guidelines

Yleisiä ohjeita

Sujuvan ja turvallisen toiminnan ja liikkumisen takaamiseksi satama-alueilla tulee noudattaa satamajärjestystä ja sataman yleisiä ohjeita ja oppaita. Satamassa toimivat yritykset ohjeistavat toimintaansa vielä omissa toimipisteissään.

HaminaKotka Sataman satamajärjestys
HaminaKotka Sataman yleinen toimintaohje
Hätätilanteen ensiapu ja toimintaohje
Nestesataman toimintaohje
Urakoitsijaohjeet
Haminan satamanosan satamatoiminta- ja logistiikka-alueet
HaminaKotka Sataman hallinnolliset alueet Kotkassa
HaminaKotka Sataman väyläohje
Berth and Local Condition Guidelines to Ship Masters
Turvallinen liikkuminen satama-alueella 

Rataverkko aikataulukausi 2024

Toimintaohjeet ja palvelupaikan kuvaus 2024
Kotka palveluraiteet 2024
Hamina palveluraiteet 2024
Pysäköintipalvelun käyttöoikeudet 2024
Rataverkon käyttösopimuspohja 2024
 

HaminaKotka Sataman lumenkaatopaikat
Mussalo_ lumenkaatopaikan käyttöohje kaudelle 2022-2023

EU:n satama-asetus

EU:n yhteisen satamapalveluasetuksen soveltaminen on alkanut 24.3.2019 ja asetuksella säännellään satamapalveluiden tarjontaa. Asetus koskee eräitä satamien palveluita, kuten tankkausta, aluksen kiinnitystä ja hinausta. Sääntelyn tavoitteena on helpottaa yritysten markkinoille pääsyä ja parantaa satamien palvelua. Suomessa asetus koskee HaminaKotkan lisäksi seuraavia satamia: Eckerö, Hanko, Helsinki, Kaskinen, Kemi, Kilpilahti (Sköldvik), Kokkola, Maarianhamina, Oulu, Pietarsaari, Pori, Rauma, Raahe, Turku ja Naantali. 

HaminaKotka Satama Oy myöntää luvan tarjota palveluita Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/352 mukaisesti HaminaKotka Satama Oy:n hallinnoimalla satama-alueella ja edellyttää tiettyjä vaatimuksia niiltä palveluntarjoajilta ja niiden alihankkijoilta, jotka ilmoittautuvat hoitamaan HaminaKotka Satama Oy:n alueella alusten kiinnitys- ja irrotuspalveluja, tankkausta tai hinausta. HaminaKotka Satama Oy on täsmentänyt alusten kiinnitys- ja irrotuspalveluja koskevia vähimmäisvaatimuksia. Muutos astuu voimaan 16.1.2021. Vaatimukset sekä ohjeet luvan hakemiseksi löytyvät alla olevista linkeistä. 

Tankkauspalvelun tarjoajien vähimmäisvaatimukset 
Hinauspalvelun tarjoajien vähimmäisvaatimukset 
Kiinnitys- ja irrotuspalvelun tarjoajien vähimmäisvaatimukset