Port of HaminaKotka Instructions Guidelines

Yleisiä ohjeita

Sujuvan ja turvallisen toiminnan ja liikkumisen takaamiseksi satama-alueilla tulee noudattaa satamajärjestystä ja sataman yleisiä ohjeita ja oppaita. Satamassa toimivat yritykset ohjeistavat toimintaansa vielä omissa toimipisteissään.

HaminaKotka Sataman satamajärjestys
HaminaKotka Sataman yleinen toimintaohje
Hätätilanteen ensiapu ja toimintaohje
Nestesataman toimintaohje
Urakoitsijaohjeet
Haminan satamanosan satamatoiminta- ja logistiikkalueet
HaminaKotka Sataman hallinnolliset alueet Kotkassa
Satama-altaiden syvyyskäytännön periaatteet

Rataverkko

Rataverkon verkkoselostus 2021 
Kapasiteettikuvaus Kotka 2021 
Kapasiteettikuvaus Hamina 2021 
Ratakapasiteetti 2021
Rataverkon käyttösopimuspohja 2021

HaminaKotka Satama Oy Palvelupaikan kuvaus aikataulukausi 2022
Hamina Pysäköintipalveluraiteet aikataulukausi 2022
Kotka Pysäköintipalveluraiteet aikataulukausi 2022
Rataverkon käyttösopimuspohja aikataulukausi 2022
HaminaKotka Satama Oy pysäköintipalvelun käyttöoikeudet aikataulukausi 2022

 

EU:n satama-asetus

EU:n yhteisen satamapalveluasetuksen soveltaminen on alkanut 24.3.2019 ja asetuksella säännellään satamapalveluiden tarjontaa. Asetus koskee eräitä satamien palveluita, kuten tankkausta, aluksen kiinnitystä ja hinausta. Sääntelyn tavoitteena on helpottaa yritysten markkinoille pääsyä ja parantaa satamien palvelua. Suomessa asetus koskee HaminaKotkan lisäksi seuraavia satamia: Eckerö, Hanko, Helsinki, Kaskinen, Kemi, Kilpilahti (Sköldvik), Kokkola, Maarianhamina, Oulu, Pietarsaari, Pori, Rauma, Raahe, Turku ja Naantali. 

HaminaKotka Satama Oy myöntää luvan tarjota palveluita Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/352 mukaisesti HaminaKotka Satama Oy:n hallinnoimalla satama-alueella ja edellyttää tiettyjä vaatimuksia niiltä palveluntarjoajilta ja niiden alihankkijoilta, jotka ilmoittautuvat hoitamaan HaminaKotka Satama Oy:n alueella alusten kiinnitys- ja irrotuspalveluja, tankkausta tai hinausta. HaminaKotka Satama Oy on täsmentänyt alusten kiinnitys- ja irrotuspalveluja koskevia vähimmäisvaatimuksia. Muutos astuu voimaan 16.1.2021. Vaatimukset sekä ohjeet luvan hakemiseksi löytyvät alla olevista linkeistä. 

Tankkauspalvelun tarjoajien vähimmäisvaatimukset 
Hinauspalvelun tarjoajien vähimmäisvaatimukset 
Kiinnitys- ja irrotuspalvelun tarjoajien vähimmäisvaatimukset