Price list of Port of HaminaKotka, Finland

Palvelut ja hinnasto

Hinnastossa mainitut maksut ovat ilman arvonlisäveroa. Kaikkiin maksuihin lisätään voimassa olevan lainsäädännön mukainen arvonlisävero, jos myynti on lain mukaan verollista. HaminaKotka Satama Oy voi liiketaloudellisesti merkittävien syiden perusteella soveltaa voimassa olevaan hinnastoon nähden poikkeavia hintoja.


Hinnasto on voimassa 1.1.2022 alkaen. HaminaKotka Satama Oy perii 10 %:lla korotettua talvitariffia 1.1.–31.3.2022 ja 15.12.–31.12.2022. Talvitariffi koskee tavaramaksua, alusmaksua sekä alusten kiinnitys- ja irrotusmaksua sekä infrastruktuurimaksua.


HaminaKotka Satama Oy:n hinnasto 2023
HaminaKotka Satama Oy:n hinnasto 2022 

Hinnasto 2023 eriteltynä:

Satamamaksu tavarasta
Satamamaksu aluksesta
Matkustajamaksu
Alusten jätehuoltomaksu
Alusten kiinnitys ja irrotus
Muut palvelumaksut
Varastoalueiden tilapäisvuokrat
Muut käyttömaksut
Sataman kulunvalvonta