Price list of Port of HaminaKotka, Finland

Palvelut ja hinnasto

Hinnastossa mainitut maksut ovat ilman arvonlisäveroa. Kaikkiin maksuihin lisätään voimassa olevan lainsäädännön mukainen arvonlisävero, jos myynti on lain mukaan verollista. HaminaKotka Satama Oy voi liiketaloudellisesti merkittävien syiden perusteella soveltaa voimassa olevaan hinnastoon nähden poikkeavia hintoja.

Hinnasto on voimassa 1.1.2021 alkaen. HaminaKotka Satama Oy perii 10 %:lla korotettua talvitariffia 1.1.–31.3.2021 ja 15.12.–31.12.2021. Talvitariffi koskee tavaramaksua, alusmaksua sekä alusten kiinnitys- ja irrotusmaksua.

HaminaKotka Satama Oy:n hinnasto alkaen 1.8.2021
HaminaKotka Satama Oy:n hinnasto 2021
HaminaKotka Satama Oy:n hinnasto 2020


Hinnasto 2021 eriteltyinä:

Satamamaksu tavarasta
Satamamaksu aluksesta
Matkustajamaksu
Alusten jätehuoltomaksu
Alusten kiinnitys ja irrotus
Moottorivenemaksu
Muut palvelumaksut
Varastoalueiden tilapäisvuokrat
Muut käyttömaksut
Sataman kulunvalvonta