Tietosuoja1

Tietosuoja

REKISTERINPITÄJÄ

HaminaKotka Satama Oy (Jäljempänä HaminaKotka Satama)
Merituulentie 424
48310 Kotka
PL 196, 48101 Kotka
Y-tunnus 2380744-8

Kotkan Satamatalot Oy (Jäljempänä Kotkan Satamatalot)
Merituulentie 424
48310 Kotka
PL 196, 48101 Kotka
Y-tunnus 1596128-5

Kaikissa HaminaKotka Satama Oy:n ja Kotkan Satamatalot Oy:n rekisteriselosteissa käsitellään rekisterin käyttötarkoitus, tietolähteet, tietojen luovutus, tarkastusoikeus, tietojen suojaus sekä rekisteriasioiden yhteystiedot.

TIETOSUOJALAUSUNTO

HaminaKotka Satama Oy sekä Kotkan Satamatalot Oy kunnioittavat yksityisyyttäsi eivätkä kerää tai hallitse henkilökohtaisia tietoja, paitsi jos henkilö ne itse luovuttaa.

Käytämme tietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

Kirjanpito
Laskutus
Tilintarkastus
Turvallisuus ja oikeudelliset tarkoitukset
Asiakassuhteet ja kanta-asiakastoiminta
Asiakaslehti

HaminaKotka Satama tai Kotkan Satamatalot eivät luovuta henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksessa. Henkilötietojesi käsittely tapahtuu henkilötietolainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä noudattaen asianmukaisesti.

HaminaKotka Satama ja Kotkan Satamatalot voivat päivittää nämä tiedot milloin tahansa.

LINKIT
Tällä sivustolla on linkkejä kolmansien osapuolten sivuille, HaminaKotka Satama ei ole vastuussa näiden sivujen tietosuojasta, sisällöstä tai tietojen tarkkuudesta.

Lue myös: Yleinen rekisteriseloste, Kameravalvonnan rekisteriseloste Kuorsalo, Kameravalvonnan rekisteriseloste Merituuli, Rekisteriseloste VISYGATE, Rekisteriseloste Sataman alueellinen kameravalvonta, Ilmoituskanavan rekisteriseloste