EU-projects

EU-projektit

HaminaKotkan satama sijaitsee itäisen Itämeren solmukohdassa ja on Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) ydinsatama Skandinavian-Itämeren ydinkäytävän varrella. Keskeinen sijainti, metsäteollisuuden nykykehitys ja voimakas kasvu vahvistavat HaminaKotka sataman kautta kulkevan reitin merkitystä. Satama haluaa tarjota parasta mahdollista palvelua ja on tehnyt ja aikoo tehdä myös lähitulevaisuudessa yhdessä kumppaneidensa kanssa merkittäviä investointeja. Investointitarpeet ja toimivan reitin merkitys on tunnistettu myös Euroopan Unionin tasolla ja tämän osoituksena HaminaKotkan Satama on saanut jo kaksi rahoituspäätöstä: Mussalon satamanosan D-osan sekä Kantasataman matkustajaliikenteen kehittämiseen.