EU-projects

EU-projektit

Eastern Baltic Hub

Itäisen Itämeren solmukohta – HaminaKotkan sataman yhteyksien parantaminen Skandinavia-Välimeri-käytävällä

Itäisen Itämeren solmukohta (Eastern Baltic Hub) on EU:n Verkkojen Eurooppa (CEF) -ohjelman osarahoittama projekti. Projektisssa parannetaan meri- ja takamaayhteyksiä Mussalon satama-alueella. HaminaKotkan satama on Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) ydinsatama ja sijaitsee Skandinavian-Välimeren ydinkäytävän varrella.

Projektin tavoite on kehittää satamasta entistä tehokkaampi ja turvallisempi. Projektissa poistetaan nykyinen satamainfrastruktuurin pullonkaula, joka estää suurempien alusten käynnit ja kasvavien kontti- ja irtolastivirtojen tehokkaan käsittelyn. Projektin investoinnit ovat osa sataman pitkäaikaista kehittämissuunnitelmaa. Tehtävät investoinnit parantavat palvelutasoa sekä mahdollistavat suurempien alusten ja tavaravirtojen tehokkaamman käsittelyn.

Projekti sisältää satama-altaan ruoppauksen sekä aallonmurtajan, laiturin ja raideyhteyden rakentamisen. Ruoppaus ja aallonmurtaja parantavat turvallista pääsyä satamaan. Uuden laiturin rakentaminen helpottaa nykyistä ruuhkaa ja parantaa satamainfrastruktuuria sekä mahdollistaa isompien alusten pääsyn satamaan. Satama-alueelle rakennettava raide edistää tehokkaita takamaayhteyksiä sekä raide- ja meriliikenteen yhteensovittamista.

Toteutusaika: 12.4.2018-31.12.2023

EU-projektinumero ja lisätietoa: 2017-FI-TM-0123-W

Toimenpiteet

  1. Syväsataman kehittäminen
    1. Satama-altaan ruoppaus
    2. Aallonmurtajan rakentaminen
    3. Laiturin rakentaminen
  2. Takamaayhteydet: raideyhteyden rakentaminen
  3. Viestintä ja projektinhallinta
  4. Ilmastonmuutosvaikutusten jälkiarviointi