Port of HaminaKotka Services Main Picture

Sataman palvelut

Viranomaispalvelut

Luotsaus

 • Finnpilot Pilotage Oy:n tehtävä on alusliikenteen turvallisuuden edistäminen sekä alusliikenteestä ympäristölle aiheutuvien haittojen ehkäiseminen.
 • Tuotamme kaikissa oloissa luotsauspalvelua, joka varmistaa merenkulun toimivuuden ja turvallisuuden sekä vähentää merkittävästi ympäristöonnettomuuksien riskejä.
 • Finnpilotin luotsinvälitys päivystää 24 tuntia jokaisena viikonpäivänä. Luotsinvälitys palvelee kaikkia luotsauspalveluita käyttäviä tahoja. Sitova luotsin tilaus tehdään kolme tuntia ennen luotsipaikalle saapumista Suomeen saavuttaessa, sekä kaksi tuntia ennen aiottua satamasta lähtemistä.
 • Kotkan luotsausalue (Orrengrund, Haapasaari ja Santio)

     Internet: www.pilotorder.fi
     Sähköposti: pilotorder.east(at)finnpilot.fi
     Puhelin: 0400 907 978
     Faksi: 029 52 53011
     http://www.finnpilot.fi

VTS

 • VTS eli Vessel Traffic Service tarkoittaa alusliikennepalvelua, jonka tarkoituksena on parantaa merenkulun turvallisuutta, edistää alusliikenteen sujuvuutta ja tehokkuutta sekä ennaltaehkäistä onnettomuuksia ja niistä mahdollisesti syntyviä ympäristöhaittoja.
 • Meriliikenteen ohjaus tarjoaa kauppamerenkululle ja muulle vesiliikenteelle alusliikennepalveluita sekä ylläpitää turvallisuusradiotoimintaa.
 • Suomenlahden meriliikennekeskus

    (Helsinki, Kotka ja Hanko VTS, GOFREP)
    Katajanokanlaituri 4 B, K-6
    00160 Helsinki
    Puhelin: 0204 48 5391
    Faksi: 0204 48 5380
    Sähköposti: supervisors.hki(at)fta.fi

 • Kotka VTS

   Puhelin: 020 448 5660
   Sähköposti: kotka.vts(at)fta.fi
   Kotka VTS Master's Guide (http://www.liikennevirasto.fi/ammattimerenkulku/meriliikenteen-ohjaus/vts/kotka#.WYLA8ulLfIV)

Jäänmurto

 • Liikennevirasto vastaa talvimerenkulun avustamisen viranomais- (mm. liikennerajoituksista) ja tilaajatehtävistä sekä valtakunnallisesta koordinoinnista, kehittämisestä ja ohjauksesta.
 • Liikennevirasto on tehnyt jäänmurtopalvelusopimuksia Arctia Shipping Oy:n, Alfons Håkans Oy:n sekä muiden yksityisten hinaajayhtiöiden kanssa.
 • http://www.liikennevirasto.fi/ammattimerenkulku/talvimerenkulku#.WJmqzfITB5V,
 • http://www.liikennevirasto.fi/documents/20473/144128/Suomen+Talvimerenkulku+2016-2017.pdf/a9aa90d7-13e7-4bb4-bf22-d0c791eedac6
 • Arctia Oy on Suomen valtion omistama osakeyhtiö, joka on perustettu vuonna 2010. Yhtiön toimialana on jäänmurtopalvelujen ja monitoimialusten erikoispalvelujen tuottaminen.
 • Arctian murtajat toimivat Suomen rannikkoalueilla olosuhteiden vaatiessa varmistaen elinkeinoelämälle luotettavat meriyhteydet myös talvella. Arctian jäänmurtopalveluihin sisältyvät alusten avustaminen, reitityksen suunnittelu sekä siihen liittyvä liikenteenohjaus. Jäänmurtajat varmistavat talviliikenteen turvallisuuden ja avustavat kauppa-aluksia avaamalla väyliä, hinaamalla ja irrottamalla aluksia jäistä.