Port-of-HaminaKotka-Main-image-Instructions- Safety

Turvallisuus

Kuvaaminen satamassa

Kaikki valokuvaus ja videointi on sallittu vain satamanpitäjän antamalla luvalla, 
53 § Satamajärjestys.
 

Kuvaaminen HaminaKotka satamassa kauko-ohjatulla ilma-aluksella

HaminaKotka sataman satama-alueet ovat 1.1.2024 alkaen UAS-lentorajoitusalueita. Miehittämättömän ilma-aluksen lennättäminen (UAS) on luvanvaraista.  
Vapaamuotoiset lupahakemukset sisältäen alla vaaditut asiat lähetetään kirjallisena HaminaKotka Satama Oy:n turvallisuusosastolle. 

Satama voi myöntää kuvausluvan sataman alueella kauko-ohjattua ilma-alusta käyttäen mikäli seuraavat ehdot täyttyvät:

  • Kyseessä on toiminnanharjoittajan liiketoimintaan liittyvä kuvaus
  • Toiminnanharjoittaja on tehnyt ilmoituksen toiminnan aloittamisesta Liikenteen turvallisuusvirastolle (kopio ilmoituksesta satamalle)
  • Toiminnanharjoittajalla on vastuuvakuutus (kopio vakuutuskirjasta satamalle)
  • Ilma-aluksen käyttäjä on laatinut toimeksiantokohtaisen kirjallisen turvallisuusarvioinnin, joka sisältää vaaratekijöiden tunnistamisen, riskien arvioinnin ja riskien vähentämisen
  • Ilma-aluksen käyttäjä on laatinut kirjallisen toimintaohjeistuksen, joka sisältää selonteon kuvauksen normaalitoiminnasta sekä toiminnasta häiriötilanteissa
  • Lupahakemukset kirjallisena HaminaKotka Satama Oy:n turvallisuusosastolle
  • Lennättäjän tulee tehdä lennoista ilmoitus Flykiin  Flyk® - Ilmailun kehittäjä.

Nämä vaatimukset perustuvat Liikenteen turvallisuusvirasto Traficomin määräykseen:
TRAFI/90924/03.04.00.00/2016 OPS M1-32 Kauko-ohjatun ilma-aluksen ja lennokin lennättäminen


Lisätiedot ja yhteydenotot: Turvallisuusosasto