Gisgro täydentyy kesätyöntekijöiden panostuksella

02.07.2020

HaminaKotka Satama Oy:n teknisellä osastolla työskentelee tänä kesänä kaksi Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun (XAMK) opiskelijaa Elina Rinne ja Roope Kallio, joilla on takanaan ensimmäinen vuosi logistiikkainsinööriopintoja.

HaminaKotka Satama Oy:llä on käytössään Gisgro-tietojärjestelmä, jonka avulla koko satama on mallinnettu digitaalisesti yhdistämällä perinteistä kaksiulotteista kuvantamista 3D-teknologiaan. Elinan ja Roopen työtehtäviin kuuluu sataman omaisuuserien, kuten pollareiden, kaivojen ja sähkökaappien kuvaaminen ja lisääminen Gisgroon sekä omaisuuserien mahdollisten vaurioiden merkitseminen järjestelmään.
- Tyypillinen työpäivä kuluu yleensä siten, että aamupäivällä teemme satamassa kuvauksia ja iltapäivällä syötämme toimistolla tietoja Gisgroon tai toisin päin, Elina kertoo.

Satamassa Elinaa ja Roopea on yllättänyt liikenteen vilkkaus.
- Satamassa liikkuessa täytyy olla koko ajan valppaana, Roope sanoo. Toisaalta on yllättänyt myös se, miten suuria ja toisaalta kuitenkin kompakteja satamaosat ovat, hän jatkaa.

Parasta kesätyössä on Roopen ja Elinan mukaan ollut itsenäinen työskentely. Tavoitteet on työnantajan puolelta esitetty selkeästi, mutta kesätyöntekijöille on annettu vapautta ja vastuuta tehtävien hoitamiseen tavoitteiden mukaisesti. He ovat päässeet näkemään läheltä mitä satamassa tapahtuu ja se on auttanut ymmärtämään selkeämmin, miten satama toimii ja millaisesta isosta kokonaisuudesta on kyse.
- Aiemmin en osannut edes ajatella, miten laaja ja monipuolinen satama-ala on. Ajatukset satamassa työskentelemisestä valmistumisen jälkeen ovat vain vahvistuneet, Elina sanoo.

Kesätyöntekijät Elina ja Roope
Katso kaikki ajankohtaiset artikkelit