Lupinus polyphyllus

Haitallisten vieraslajien torjunta osa HaminaKotka Sataman ympäristötoimia

22.06.2021

HaminaKotka Satama huomioi toiminnassaan ympäristövaikutukset monin eri tavoin ja niihin lukeutuu myös haitallisten vieraslajien torjunta satama-alueella. Muun muassa tietyt kasvit on luokiteltu haitallisiksi vieraslajeiksi joko kansallisesti tai koko EU:n alueella ja niiden torjuntaa säädellään lainsäädännöllä. Vieraslajit valtaavat elintilaa kotoperäisiltä lajeilta ja näin ollen aiheuttavat monenlaista haittaa ympäristölle.

HaminaKotka sataman alueella on hävitetty haitallisiksi vieraslajeiksi luokiteltavia jättiputkia sekä kurtturuusua. Suurikokoiset jättiputket voivat aiheuttaa palovamman kaltaisia iho-oireita.
- Olemme satamayhtiön toimeksiannosta hävittäneet Hallan satamasta jättiputkea peittämällä kasvupaikat. Jättiputkien siemenet säilyvät itämiskykyisinä useita vuosia, joten käsiteltyä aluetta on tarkkailtava vielä pitkään hävitystoimien jälkeen, kertoo Petri Metsälä Nopestilta.

Haminan satamasta on hävitetty kurtturuusua, joka on määrätty hävitettäväksi Suomesta 1.6.2022 mennessä. Uusille kasvupaikoille se leviää pääasiassa lintujen mukana, mutta myös veden välityksellä. Sekä ruusunmarjat että siemenet kelluvat vedessä ja voivat siten ajelehtia uusille kasvupaikoille.

Jättiputken ja kurtturuusun lisäksi yleisiä haitallisia vieraslajeja ovat muun muassa komealupiini ja jättipalsami.
- Komealupiini valtaa muun muassa teiden pientareilla kasvutilaa kotoperäisiltä lajeilta, joten niittykasvit ja niillä elävät hyönteiset joutuvat väistymään. Toisaalta lupiinin siitepöly ei edes kelpaa kaikille pölyttäjille.  Jättipalsami puolestaan voi muodostaa laajoja yhden lajin kasvustoja, jotka vievät tilaa alkuperäiseltä kasvillisuudelta ja heikentävät kasvilajiston monimuotoisuutta, Metsälä sanoo.

HaminaKotka Satama lisää entisestään toimiaan vieraslajien torjunnassa.  
- Teetämme kesän aikana vieraslajikartoituksen kaikissa satamanosissamme, kertoo Petri Lampinen HaminaKotka Satama Oy:stä.
Kartoituksessa selvitetään, esiintyykö satamanosissa yleisimpiä haitallisia vieraslajeja, kuten kurtturuusua, jättiputkea, jättipalsamia, tatareita tai lupiinia ja laaditaan tarvittaessa toimenpidesuunnitelma niiden hävittämiseksi.

Kurtturuusu (kuvalähde: vieraslajit.fi)


Vieraslajilla tarkoitetaan kasvia, eläintä tai muuta eliölajia, jonka siirtymistä luontaisen levinneisyysalueen ulkopuolelle ihminen on tahattomasti tai tarkoituksella edesauttanut. Vieraslaji on siis ihmisen myötävaikutuksella ylittänyt luontaiset leviämisesteet, kuten mantereen, meren tai vuoriston, ja levinnyt alueelle, minne se ilman ihmisen apua ei olisi vielä luontaisesti levinnyt. Haitallisella vieraslajilla tarkoitetaan vieraslajia, jonka on todettu uhkaavan luonnon monimuotoisuutta tai siihen liittyviä ekosysteemipalveluita.
(Lähde: https://vieraslajit.fi)

Katso kaikki ajankohtaiset artikkelit