HaminaKotka joululahjoitus 2021 pääkuva

HaminaKotka Satama Oy:n joululahjoitus WWF:n Itämerityöhön

29.11.2022

HaminaKotka Satama Oy lahjoittaa tänä vuonna joulumuistamisiin tarkoitetut varat WWF:lle Itämeren suojeluun kohdistuvaan toimintaan. Satamayhtiö haluaa olla vahvasti mukana Itämeren hyvinvoinnin eteen tehtävässä työssä, sillä Itämeri on yksi maailman herkimmistä ja saastuneimmista meristä. Itämeri on Suomen ulkomaankaupan kannalta ratkaisevan tärkeä kuljetuskäytävä ja on tärkeää, että sen puhtautta suojellaan kaikin keinoin.

Yritysten tuella WWF:

 • Torjuu rehevöitymistä ja edistää rannikkovesien tilaa rakentamalla kosteikkoja ja ennallistamalla soita yhdessä maanomistajien kanssa
 • Ylläpitää ja kouluttaa vapaaehtoisia öljyntorjuntajoukkoja, jotka toimivat viranomaisten apuna öljyonnettomuuden sattuessa
 • Palkitsee Itämeren ympäristöystävällisimmän viljelijän ja jakaa tietoa Itämeri-ystävällisistä viljelymenetelmistä
 • Tekee yhteistyötä kalastajien, maanviljelijöiden, hallitusten, teollisuuden ja muiden luonnonsuojelujärjestöjen kanssa mm. Itämeri-verkostossa
 • Vaikuttaa Suomen ja EU:n meripolitiikkaan sekä valvoo Itämeren valtioiden suojelutoimenpiteitä
 • Vaikuttaa vedenalaisen luonnon suojelun lisäämiseen
 • Osallistuu tutkimushankkeisiin ja kenttäprojekteihin mm. kunnostamalla rannikon ja saariston uhanalaisia ja lajistoltaan arvokkaita perinneympäristöjä joka vuosi talkoovoimin
 • Tuottaa materiaalia ja tietoa Itämeren tulevaisuuden ongelmista ja niiden ratkaisuista
 • Välittää tietoa kestävästä kalastuksesta kuluttajille ja kalakauppiaille
   


WWF Suomi on osa kansainvälistä WWF-verkostoa, jolla on toimintaa yli 100 maassa ja toimisto noin 50 maassa. Vuonna 1961 perustettu WWF on kasvanut pienestä, uhanalaisten lajien suojeluun keskittyvästä järjestöstä maailman vaikuttavimmaksi ympäristöjärjestöksi. Suomessa WWF on toiminut vuodesta 1972.

Katso kaikki ajankohtaiset artikkelit