Infotilaisuus 21022023 pääkuva

HaminaKotka Sataman vuoden ensimmäinen infotilaisuus

24.02.2023

HaminaKotka Satama Oy:n vuoden ensimmäinen infotilaisuus järjestettiin 21.2.2023 hybriditoteutuksena eli tilaisuuteen oli mahdollista osallistua joko paikan päällä toimistokeskus Merituulessa Mussalossa tai etänä Teamsin välityksellä. Tilaisuuteen osallistui kaikkiaan reilut 60 henkilöä.  

Tilaisuuden alkuun kaupallinen johtaja Eija Rossi esitteli satamayhtiön viime vuoden liikennemääriä sekä Mussalon D-osan rakennusinvestointien tilannetta.

Liikennejohtaja Ville Kuitunen kertoi puheenvuorossaan muun muassa Kantasatamaan valmistuneesta matkustajaterminaalista sekä liikenneosaston organisaatiomuutoksista. Samalla liikenneosaston uusi satamamestari Oskari Aarnio esittäytyi ja kertoi työnkuvastaan.

Kunnossapitopäällikkö Saana Vuorinen kertoi puolestaan teknisen osaston organisaatiomuutoksista ja mainitsi osastolla olevan avoinna kunnossapitoinsinöörin paikka. Hän muistutti lumenkaatopaikoista sekä kertoi lyhyesti vuoden aikana satamassa tehtävistä kunnossapitotöistä.

Tilaisuuden viimeisenä puhujana toiminut turvallisuuspäällikkö Timo Rosendahl muistutti sataman kulkulupakäytännöistä ja liikenneturvallisuudesta sekä mainitsi tulevista turvallisuustapahtumista ja harjoituksista.

Liikennejohtaja Ville Kuitunen esitteli
Kantasatamaan valmistunutta matkustajaterminaalia.
Katso kaikki ajankohtaiset artikkelit