HaminaKotka Satama köysi ja laiva kuva

HaminaKotka Sataman vuoden toinen infotilaisuus

06.05.2022

Vuoden toinen Teams-infotilaisuus pidettiin 3.5.2022 ja kuulolla oli jälleen runsaasti sataman ajankohtaisista asioista kiinnostuneita osanottajia.

Kaupallinen johtaja Eija Rossi avasi tilaisuuden ja kertoi vuoden alun olleen haastava metsäteollisuuden lakosta sekä Venäjän ja Ukrainan välisestä tilanteesta johtuen.

Teknisen osaston terveiset tilaisuuteen välitti kunnossapitopäällikkö Saana Vuorinen, joka totesi kuluneen talven olleen haastava runsaan lumen vuoksi. Hiekoitushiekkaa levitettiin talven aikana 3000 tonnia ja sitä kerätään pois parhaillaan. Satamassa toimivien yritysten toivotaan osaltaan hoitavan hiekkojen poiston omilta alueiltaan. Vuorinen esitteli myös alueita, joilla tullaan tekemään asvaltointeja sekä pyysi yrityksiä kiinnittämään huomiota alueiden siisteyteen, jossa yleisesti ottaen on parantamisen varaa.

Liikennejohtaja Ville Kuitunen kertoi yleisesti Venäjän hyökkäyssodan vaikutuksista satamaan ja muistutti yritysten omasta vastuusta toiminnan jatkuvuuden hallintaan liittyen. Yrityksillä tulisi olla suunnitelmat toiminnan jatkuvuudesta esimerkiksi sähköjen katkeamisen, polttoaineen heikon saatavuuden ja muiden häiriötekijöiden toteutuessa. Kuitunen esitteli myös satamaan kulkuun tulleita muutoksia sekä muistutti varovaisuudesta tasoristeyksissä ja ylikulkupaikoissa. Hän mainitsi ylinopeuksia olevan melko paljon tietyissä satamanosissa ja pyysi yrityksiä käymään asiaa läpi henkilöstönsä kanssa.

Risteilyvarustamomarkkinoinnin projektipäällikkö Petra Cranston antoi tilaisuudessa lyhyen katsauksen kansainväliseen risteilyliikenteeseen. Sekä koronapandemia että Venäjän ja Ukrainan välinen tilanne aiheuttavat epävarmuutta, mutta tämänhetkisen tilanteen mukaan risteilijäkaudesta on tulossa HaminaKotkassa hyvin vilkas.

Tilaisuuden loppuun Eija Rossi muistutti vielä mahdollisuudesta tilata sataman nettisivuilla julkaistavat tiedotteet suoraan sähköpostiin sekä kannusti osallistujia ottamaan sataman henkilöstöön yhteyttä, mikäli yrityksillä on sellaisia omaan toimintaan tai turvallisuusasioihin liittyen kysymyksiä, joissa satamayhtiö voisi mahdollisesti olla avuksi.

Katso kaikki ajankohtaiset artikkelit