HaminaKotka satamassa toimivien yritysten ja yhteisöjen työturvallisuusseminaari Merikeskus Vellamossa

03.05.2022

HaminaKotka Satama Oy järjesti 28.4.2022 satamassa toimivien yritysten ja yhteisöjen työturvallisuusseminaarin, jossa kuultiin eri toimijoiden näkemyksiä työn vaaroista satamaympäristössä sekä keinoja niiden taklaamiseksi.

HaminaKotka Satama Oy:n kehityspäällikkö Suvi-Tuuli Lappalainen esitteli tilaisuuden alussa, millaista yhteistoimintaa sataman eri toimijoiden kanssa nykyisellään on. Liikennejohtaja Ville Kuitunen nosti puheenvuorossaan esille yleisen turvallisuustilanteen ja halusi herätellä toimijoita varautumaan mahdollisiin informaatiovaikuttamisyrityksiin.

Steveco Oy:n turvallisuuspäällikkö Arto Kauppila kertoi esityksessään työn vaaroista ahtaajan työssä. Muun muassa liukkaat talviolosuhteet, katvealueet sekä veden äärellä työskentely tuovat omat vaaransa ahtaajan työhön. Kauppila kertoi, että yrityksessä on otettu käyttöön Hengenpelastavat säännöt Stevecolla, jotka jalkautetaan henkilöstölle eri tapoja ja kanavia käyttäen. Henkilöstöä kannustetaan turvallisuushavaintojen tekemiseen sekä halutaan tuotavan esille myös positiivisia turvahavaintoja.

VR Transpointin rautatie- ja työturvallisuusasiantuntija Pasi Hannulan mukaan raideliikenteessä esimerkiksi talvella lumi, jää ja tuuli aiheuttavat työn vaaroja. Lisäksi lumikuormat, konttikasat sekä muut esteet voivat haitata näkyvyyttä ja pysähtymismatkat voivat olla satoja metrejä. Myös tasoristeykset ovat merkittäviä vaaranpaikkoja, jotka kuormittavat työntekijöitä.

Työnjohtaja Petri Piirainen Lassila & Tikanojalta esitteli puheenvuorossaan jäteauton kulkureitin varrelta tehtyjä turvallisuushavaintoja. Satamassa liikuttaessa ajoittainen huono näkyvyys esimerkiksi konttien takaa sekä lukkien ja muiden työkoneiden liikkuminen tuovat omat vaaransa jäteauton kuljettajan työhön. Näitä vaaroja taklataan tiedottamalla havaituista vaaroista ja yhteistyöllä toimijoiden kesken.

Aluepäällikkö Sami Saarinen Finnpilot Pilotage Oy:stä kertoi luotsin työssä vaaroja olevan muun muassa luotsiveneen mahdollinen törmääminen alukseen sekä luotsitikkaiden katkeaminen ja luotsin putoaminen laivan ja veneen väliin. Myös luotsaus itsessään voi aiheuttaa vaaroja satamaympäristössä muille toimijoille. Esimerkiksi luotsin tulkintavirhe voi aiheuttaa laivan törmäämisen laituriin ja muuhun infraan, kuten nostureihin. Keinoja minimoida näitä riskejä ovat hinaajan käyttö sekä nostureiden turvallinen sijoittaminen.

Logistiikkajohtaja Sirpa Saarinen esitteli NEOT:in monenlaisia työturvallisuustoimia, joihin sisältyy esimerkiksi turvallisuusneuvonantajat (TNA), työnhavainnointi, riskiarvioinnit, toimintasuunnitelmat sekä koulutus, johon NEOT:issa panostetaan merkittävästi. Saarinen painotti puheenvuorossaan ennakoivan turvallisuuden tärkeyttä.

Tilaisuuden tauoilla oli mahdollisuus tutustua Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun virtuaaliseen turvapuistoon ja seminaariosuuden päätteeksi valittiin yritykset sataman työturvallisuuden yhteistoimintaryhmän uudelle toimikaudelle 2022–2025. Antoisan ja mielenkiintoisen päivän päätti Kotkan kaupungin teknisen johtajan Vesa-Jukka Vornasen vetämä kierros Kantasataman Kuurissa.

Katso kaikki ajankohtaiset artikkelit