Haminan LNG-terminaalin kaupallinen käyttöönotto lähestyy

21.10.2020

Haminan satamaan valmistuva LNG-terminaali on Suomen kolmas nestemäistä maakaasua varastoiva terminaali. Aiemmat terminaalit sijaitsevat Porissa ja Torniossa. Haminan terminaali poikkeaa paitsi sijainniltaan myös muilta toiminnoiltaan muista Suomen LNG-terminaaleista. Hamina LNG:n toiminta on kaikille avointa ja terminaali liitetään Suomen maakaasun siirtoverkkoon sekä Haminan paikalliseen maakaasun jakeluverkkoon. Verkkoliityntöjen myötä se tarjoaa uuden liityntäpisteen Suomen ja Baltian kaasujärjestelmiin. Terminaalipalvelujen kaupalliset kapasiteettivaraukset ajoittuvat tämän vuoden marras-joulukuulle ja kaupalliseen käyttöön terminaali avautuu huhtikuussa 2021. Nyt valmistuvan varastosäiliön kapasiteetti on 30 000 m3, mutta tulevaisuudessa on mahdollista rakentaa myös toinen, 20 000 m3:n varastosäiliö.

Nesteytetyn maakaasun käyttö on lisääntynyt viime vuosina erityisesti meriliikenteessä, sillä yhä tiukentuvat päästörajat edellyttävät ympäristöystävällisempien polttoaineiden käyttöä laivoissa. LNG:n käyttö ei tuota rikkioksidipäästöjä ja se täyttää myös päästörajoitukset, jotka koskevat typenoksidi-, hiukkas- ja hiilidioksidipäästöjä.

HaminaKotka Satama Oy on kehittänyt Haminan sataman Ö3-laiturin toimivuutta ja liikenneturvallisuutta rakentamalla laiturille tihtaalirakenteen, jonka ansiosta voidaan laiturille vastaanottaa suurempia aluksia muun muassa Hamina LNG -yhtiön tarpeisiin. Laiturin valvomo on uudistettu ja nykyaikaistettu laiturilla operoivien yritysten käyttöön ja sen käyttöönotto tapahtuu tämän vuoden aikana.

Hamina LNG Oy:n suunnitelmien mukaan nesteytettyä maakaasua saapuu alkuvaiheessa noin kaksikymmentä laivallista vuodessa. Yhdessä laivalastissa on noin 5 000-25 000 kuutiota LNG:tä. Laivasta se puretaan putkistojen kautta säiliöön ja sieltä nesteytetty maakaasu jatkaa matkaansa joko rekkakuljetuksilla, kaasuverkostossa tai se lastataan edelleen laivoihin joko kuljetettavaksi eteenpäin tai tankataan alusten polttoaineeksi. EU:n tavoitteena on, että unionin alueen 139 tärkeimmässä satamassa olisi tarjolla tankkauspalveluja LNG-käyttöisille aluksille vuoteen 2025 mennessä. HaminaKotka yhtenä Euroopan laajuisen ydinverkon (TEN-T) keskeisistä satamista on tyytyväinen, että Haminassa tulee pian olemaan tavoitteiden mukainen mahdollisuus tarjota LNG:n tankkausta aluksille.       
 

Kuva: Hamina LNG Oy
Katso kaikki ajankohtaiset artikkelit