Joululahjoitus Pelastakaa Lapset ry:n Haminan ja Kotkan paikallisyhdistyksille

07.12.2020

HaminaKotka Satama Oy on lahjoittanut tänä vuonna joululahjoihin tarkoitetut varat Pelastakaa Lapset ry:n Haminan ja Kotkan paikallisyhdistyksille. Paikallisyhdistykset ovat osa valtakunnallista ja maailmanlaajuista Pelastakaa Lapset -järjestöä. Yhdistykset edistävät omalla toiminnallaan järjestön yhteisiä päämääriä ja kaiken toiminnan perustana on YK:n lapsen oikeuksien sopimus. Tavoitteena on parantaa tapaa, jolla lapsia kohdellaan sekä saada aikaan välittömiä ja pysyviä muutoksia lasten elämässä. Erityinen huomio kohdistetaan kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleviin lapsiin ja toimintaa ohjaa aina lapsen etu. Perheissä voi olla monenlaisia haastavia tilanteita ja esimerkiksi lapsen harrastuksen jatkuminen on tärkeää silloinkin, kun monesta muusta asiasta on tingittävä.

Haminan paikallisyhdistyksen puheenjohtaja Leena Sareskorpi kiittää HaminaKotka Satama Oy:tä lahjoituksesta ja kertoo lahjoitusvarat käytettävän suoraan lapsiperheiden avustustyöhön.
- Pääpaino meillä Haminan yhdistyksessä on tällä hetkellä avustusten jakamisessa suoraan lapsiperheille. Olemme mukana Pelastakaa Lasten Eväitä elämälle -ohjelmassa, jonka puitteissa myönnämme harrastustukea ja oppimateriaalitukea toisen asteen opiskeluun perheen heikon taloudellisen tilanteen vuoksi. Lisäksi tänä vuonna on jaettu yli kymmenellä tuhannella eurolla 70 euron arvoisia ruokalahjakortteja aikuissosiaalityön, lastensuojelun sekä diakoniatyön kautta koronakriisin vuoksi ahdinkoon joutuneille lapsiperheille, Leena sanoo.

Kotkan Pelastakaa Lapset ry jakaa myös tänä vuonna jouluavustuksia vähävaraisille kotkalaisille lapsiperheille. Avustukset annetaan ostokortteina ja perheet, joille avustukset annetaan, tulevat Kymsoten sosiaalipalveluiden, seurakuntien diakoniatyön ja Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistys ry:n kautta.
- Olemme tänä vuonna jakaneet ostokortteja korona-avustuksina noin 27 000 eurolla. Myös me olemme mukana Eväitä elämälle -ohjelmassa ja annamme oppimateriaalitukea toisen asteen opiskelijoille sekä harrastustukea alle 18-vuotiaillle lapsille ja nuorille. Oppimateriaalitukea on myönnetty tänä vuonna yli 15 000 euroa 55 nuorelle ja harrastustukea yli 10 000 euroa 35 lapselle ja nuorelle. HaminaKotka Satama Oy:n meille lahjoittama summa tullaan käyttämään näihin avustuskohteisiin, kertoo Kotkan paikallisyhdistyksen puheenjohtaja Airi Karvinen.

Lisätietoja:
http://kotka.pelastakaalapset.fi/
http://hamina.pelastakaalapset.fi/


 

 

Katso kaikki ajankohtaiset artikkelit