HaminaKotka joululahjoitus 2021 pääkuva

Joululahjoitus Pidä Saaristo Siistinä ry:lle

08.12.2021

Pidä Saaristo Siistinä ry on valtakunnallinen ympäristöjärjestö, joka edistää konkreettisin teoin meri- ja järviluonnon hyvinvointia. PSS ry luo edellytyksiä kestävälle vesillä liikkumiselle ja tarjoaa yksilölle mahdollisuuksia toimia ympäristön kannalta oikein ja vastuullisesti. PSS ry vaikuttaa myönteisesti vesistöjen tilaan myös monipuolisella tutkimus- ja ympäristökasvatustoiminnalla.

PSS ry tekee konkreettista ympäristöhuoltotyötä rakentamalla ja huoltamalla jätepisteitä, kuivakäymälöitä ja imutyhjennyslaitteita sekä järjestämällä romun ja vaarallisen jätteen erilliskeräyksiä. PSS ry ylläpitää lähes 200 Roope-palvelupistettä ympäri maata. Kotkan-Haminan seudulla yhdistys muun muassa ylläpitää kelluvia imutyhjennysasemia sekä vastaa septityhjennyspaikkojen huollosta. Lisäksi yhdistys on hankkinut muutamiin saariin tiskauspaikkoja sekä seuraa Kotkan Lehmäsaaren rantojen roskaisuutta. Yhdistys on alueella läsnä myös venesatamien ympäristöohjelman eli Roope-satamaohjelman kautta (https://www.pidasaaristosiistina.fi/ymparistotietoa/roope-satamat/roope-satamat_2021).

Suurin osa vesistöihin joutuvista roskista on peräsin maalta ja usein perimmäisenä syynä on ihmisten piittaamattomuus. Roskia heitetään ympäristöön niille tarkoitettujen jäteastioiden sijaan. Asenteet ympäristön huomioimista kohtaan omaksutaan jo lapsena, joten tästä syystä HaminaKotka Satama Oy on halunnut kohdentaa tänä vuonna joululahjoihin tarkoitetut varat Pidä Saaristo Siistinä ry:n vesiympäristön roskaantumisen ehkäisyyn keskittyvään Siisti biitsi -kummikoulutoimintaan. Toiminnasta kiinnostuneille Kotkan ja Haminan kouluille jaetaan opetusmateriaalia sekä käytännön tarvikkeita ympäristön siistimistä varten, kuten roskapihtejä ja kumihanskoja. Lisäksi Pidä Saaristo Siistinä ry:n kummikoulukoordinaattori vierailee kouluissa kertomassa ympäristöasioista ja antamassa käytännön vinkkejä ympäristöstä huolehtimiseen.

Pidä Saaristo Siistinä ry:n kummikoulukoordinaattori Pinja Harjunpään mukaan ohjelma mahdollistaa käytännönläheisen ympäristökasvatuksen myös luokkahuoneen ulkopuolella, jossa kokemukset, ympäristöteot ja yhdessä tekeminen ovat keskiössä. HaminaKotka Satama Oy:n tuella yhdistys pystyy paremmin tukemaan alueen kummikoulutoimintaa.

- Olemme Pidä Saaristo Siistinä ry:ssä hyvin iloisia tästä joululahjoituksesta. On hienoa kohdentaa se juuri alueen Siisti Biitsi -kummikoulutoimintaan, sillä siten lahjoituksen vaikutukset jäävät elämään lasten ja nuorten arjessa ja kestävän elämäntavan mukainen toimintakulttuuri leviää toivottavasti koteihinkin, Pidä Saaristo Siistinä ry:n varainhankintapäällikkö Veera Säilä sanoo.

Lisätietoja: https://www.pidasaaristosiistina.fi/

Katso kaikki ajankohtaiset artikkelit