HaminaKotka asiakastyytyväisyyskysely 2021 kansikuva

Kiitos asiakastyytyväisyyskyselyyn vastanneille

26.11.2021

HaminaKotka Satama Oy teetti syyskuussa asiakastyytyväisyyskyselyn, joka toteutettiin puhelinhaastatteluna Innolink Oy:n toimesta. Tutkimus oli soveltuvin osin seuranta vuonna 2018 toteutetulle asiakastyytyväisyystutkimukselle. Laaja kysely osoitti asiakastyytyväisyyden olevan kokonaisuudessaan hyvällä tai jopa erittäin hyvällä tasolla. Kyselyn mukaan merkittävimpiä toiminnantekijöitä asiakkaillemme ovat luotettavuus yhteistyökumppanina, henkilöstön palvelualttius ongelmatilanteissa sekä yritysten tarpeita vastaavat palvelut. Sataman koetaan olevan luotettava yhteistyökumppani ja yhteydenottoihin vastataan nopeasti. Myös sujuva laskutuspalvelu sai vastaajilta positiivista palautetta.

Sataman vahvuuksina pidettiin muun muassa sijaintia, monipuolisuutta sekä hyvin toimivia palveluita. Sataman toivottiin kehittävän erityisesti tiedottamista sekä asiakaslähtöisyyttä. Edellä mainittuihin kehittämiskohteisiin tartutaan heti muun muassa parantamalla tiedotteiden jakelua sekä järjestämällä asiakastilaisuuksia, joita kuluneen vajaan kahden vuoden aikana on voitu tehdä pääosin vain virtuaalisesti. Henkilökohtaiset käynnit ovat asiakastyytyväisyystutkimuksemme mukaan edelleen hyvin tärkeä tapa pitää yhteyttä.  

Lämmin kiitos kaikille kyselyyn vastanneille arvokkaasta palautteesta. Vastaajien kesken arvotut tuotepaketit on toimitettu vastaanottajille.

Katso kaikki ajankohtaiset artikkelit