Banner Image

Ajankohtaista

LNG-terminaali vahvistaa HaminaKotkan sataman kilpailukykyä entisestään

LNG-terminaali

Palvelu HaminaKotkan satamassa monipuolistuu ja laajenee. Haminan satamaan tuleva, nesteytettyä maakaasua (LNG, liquefied natural gas) jakava, LNG-terminaali mahdollistaa tulevaisuudessa LNG:tä käyttävien alusten käynnit ja tankkauksen satamassa. Terminaali tarjoaa myös vahvasti energiariippuvaiselle teollisuudelle erinomaiset toimintamahdollisuudet satamassa.

Hamina Energia Oy:n ja virolaisen energiayhtiö Alexelan omistama Hamina LNG Oy rakentaa LNG-vastaanottoterminaalin vuosina 2017−2020 Haminan satamaan. Investoinnin arvo on noin 95 miljoonaa euroa. Kaasua toimitetaan ensiksi rakennettavasta 30 000 kuutiometrin säiliöstä Hamina Energian jakeluverkon lisäksi maa- ja meriliikenteen asiakkaille. Valmiudet toisen 20 000 kuutiometrin säiliön rakentamiselle ovat jo olemassa.

Ympäristöystävällinen LNG korvaa polttonesteitä mm. meri- ja tieliikenteissä. LNG täyttää tiukat hiukkas-, typenoksidi- ja hiilidioksidipäästörajoitukset eikä siitä synny rikkidioksidipäästöjä.

”Merenkulun tulevaisuus siirtyy yhä enemmän LNG:n aikaan. Haminan sataman LNG-terminaali lisää merkittävästi HaminaKotkan sataman kansallista ja kansainvälistä kilpailukykyä”, sanoo HaminaKotka Satama Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Naski.

Katso kaikki ajankohtaiset artikkelit