Mussalon laajennusosan työt aikataulussaan

10.01.2020
HaminaKotka sataman laajennus Mussalon satamanosan länsialueella on osa Itäisen Itämeren solmukohta (Eastern Baltic Hub) -hanketta ja projektin ensimmäiseen vaiheeseen kuuluvat työt ovat edistyneet aikataulussaan ja valmistuneet vuoden 2019 loppuun mennessä.
 

Projekti edennyt aikataulun mukaisesti

Projektin ensimmäiseen vaiheeseen ovat kuuluneet satama-altaan ruoppaus, aallonmurtajan, laiturin ensimmäisen osan sekä raideyhteyden rakentaminen. Tämän uuden D-osan maa-alueista noin 12 hehtaaria on rakennettu meritäytöillä, pääasiassa vuosien 2016 ja 2017 aikana. Perustäyttöihin on kierrätetty muun muassa kahden puretun koulun puhtaat betoni- ja tiilijätteet sekä täyttöihin soveltuvia maa-aineksia muualta Kotkan kaupungin alueen kohteista. Alueelle on rakennettu perusinfran lisäksi tieyhteydet sekä 1,2 kilometrin raideyhteys, jotka valmistuivat noin vuosi sitten. Maa-alueen terminaalitoiminnot otettiin operatiiviseen käyttöön joulukuussa 2018.

 17 hehtaarin satama-altaan ruoppauksen, 620 metrin aallonmurtajan sekä 240 metrin D1-laiturin vesirakennustyöt aloitettiin heinäkuussa 2018 ja ne valmistuivat syksyllä 2019. Vajaan 1,5 vuoden työrupeama sisälsi 1,3 miljoonaa kiloa betoniterästä, 8 500 kuutiota betonia ja satama-altaan, joka mahdollistaa laiturille 15,3 metrin väylän.

Kierrätystä ja maa-ainesten hyötykäyttöä

Louhitut ja ruopatut maa-ainekset on hyödynnetty alueen rakentamisessa mahdollisimman tehokkaasti. Projektiin kuuluvan ensimmäisen vaiheen aikana maa-aineksia on käsitelty ja siirretty lähes 1,4 miljoonaa kuutiota ilman, että kuljetuksista on aiheutunut haittaa satama-alueen ulkopuolelle. Tästä satama-altaan ruoppauksen osuus on noin 740 000 kuutiota. Ruopattu maa-aines on hyödynnetty D-alueen aallonmurtajan rakenteissa sekä Mussalon Palaslahden täytössä, josta Kotkan kaupunki on varannut alueen mahdollisesti sinne sijoittuvaa UPM:n biojalostamoa varten.

Loput 1,4 miljoonasta kuutiosta eli noin 660 000 kuutiota maa-ainesta on louhittu Mussalon sataman Jänskän ja Hanskinmaan alueilta ja soveltuvia materiaaleja on hyödynnetty myös muualla satama-alueen rakentamisessa. Kaikki käytetyt jalostetut kiviainekset on murskattu Mussalon teollisuus- ja satama-alueen maavarannoista kuljetushaittojen minimoimiseksi. Lisäksi D-alueen länsipuolen melusuojauksen rakentamisessa on käytetty ja kierrätetty 8000 kuutiota Wasco Coatings Finland Oy:n kaasuputkipinnoituksesta ylijäänyttä betonia.

Raiteen rakennustyöt syksyllä 2018
620 metrin aallonmurtajaItäisen Itämeren solmukohta (Eastern Baltic Hub) on EU:n Verkkojen Eurooppa (CEF) -ohjelman osarahoittama projekti. Projektissa parannetaan meri- ja takamaayhteyksiä Mussalon satama-alueella, jotta suurempien alusten sekä tavaravirtojen tehokkaampi käsittely olisi mahdollista.
 

Katso kaikki ajankohtaiset artikkelit