Itämeripäivä pääkuva aava meri

Öljyvahingot uhka Itämerelle

31.08.2023

Itämeri on yksi maailman vilkkaimmin liikennöidyistä merialueista, joten öljy- tai kemikaalivahingon riski on aina läsnä. Suomessa öljyntorjunta perustuu moniviranomaismalliin, jossa torjunnasta vastaa tilanteen mukaan joko Rajavartiolaitos tai pelastuslaitos. Itämeren alueella käytetään vain mekaanista öljyntorjuntaa eli öljy kerätään pois, eikä käytetä kemikaaleja, polttamista tai upotusaineita.

WWF järjesti huhtikuussa HaminaKotka Sataman henkilöstölle öljyntorjunnan koulutuspäivän, jossa harjoiteltiin öljyntorjuntavarusteiden pukemista, öljynkeräystä ja öljyntorjuntaryhmän toimintaa käytännössä. Koulutuspäivä koostui aamupäivän teoriaosuudesta sekä iltapäivän varsinaisesta harjoituksesta Kotkan Santalahden uimarannalla. Teoriaosuudessa käsiteltiin muun muassa Suomen varautumista öljyonnettomuuksiin, öljyonnettomuuden ympäristövaikutuksia ja terveysriskejä, tutustuttiin työturvallisuusmääräyksiin sekä käytiin läpi, miten onnettomuustilanteessa toimitaan öljyntorjuntajoukkojen ryhmänjohtajan alaisuudessa.

Rannalla toteutetussa käytännön harjoituksessa osallistujat jaettiin kahteen ryhmään ja ryhmille valittiin ryhmänjohtajat, jotka jakoivat tehtävät ja hoitivat yhteydenpidon joukkueenjohtajaan. Harjoituksessa öljyn korvikkeena käytettiin turvetta. Kuvitteellisessa onnettomuustilanteessa öljyä oli ajautunut rantaan useampaan paikkaan ja se kerättiin talteen asianmukaisin välinein. Tilaisuudessa harjoiteltiin myös öljyyn tahriintuneiden lintujen talteen ottamista. Harjoituspäivä antoi perusvalmiudet toimia vapaaehtoisissa öljyntorjuntajoukoissa ja satamayhtiö mahdollistaakin vapaaehtoisiksi ilmoittautuneiden osallistumisen öljyntorjuntatehtäviin erikseen sovittaessa. 

Öljyntorjuntaharjoituksen kouluttajana toiminut WWF Suomen suojeluasiantuntija Teemu Niinimäki painottaa, että suurten öljyonnettomuuksien torjunta on ennen kaikkea yhteistyötä eri organisaatioiden välillä.
- Rantojen siivous on hitaasti etenevää työtä, joka voi kestää kuukausia. Kaikki käytettävissä olevat resurssit tarvitaan ja on hienoa, että myös yritykset, kuten HaminaKotkan Satama, kouluttavat henkilökuntaansa öljyntorjuntaan. Aina toki toivotaan, että koulutuksen oppeja ei tarvitse hyödyntää käytännössä, Niinimäki sanoo.

Harjoitus aloitettiin pukemalla suojavarusteet päälle.
Onnettomuuspaikka rajattiin lippusiimalla ja öljy, eli harjoituksessa turve, kerättiin astioihin lapioita ja harjoja käyttäen.

John Nurmisen Säätiön käynnistämää ja koordinoimaa Itämeripäivää vietetään vuosittain aina elokuun viimeisenä torstaina erilaisten tapahtumien ja tempausten parissa. Teemapäivän tavoitteena on nostaa esille tärkeitä merellisiä aiheita ja innostaa tekemään konkreettisia tekoja Itämeren hyväksi. Päivä juhlistaa meren monimuotoisuutta ja mittaamatonta arvoa. Juhlinnan lisäksi tavoitteena on lisätä tietoa meren luonnosta, kulttuurista ja historiasta. Vuonna 2023 Itämeripäivää vietetään 31.8.
www.itämeripäivä.fi

Katso kaikki ajankohtaiset artikkelit