Pääministeri Sanna Marin vierailulla Haminassa

23.11.2020

Pääministeri Sanna Marin vieraili Haminassa 20.11.2020 ja toimitusjohtaja Kimmo Naski pääsi kertomaan hänelle HaminaKotka satamasta ja sen nykytilanteesta. Naski pyysi Suomen hallitusta hallitusohjelman mukaisen talouden kantokyvyn ja tarvittavan laaja-alaisen tavaraliikenteen huomioivan selvityksen näkökulmasta ottamaan aikalisän Itäinen rantarata -hankesuunnitteluyhtiön perustamisessa. Hän toi esiin näkemyksen, jonka mukaan radan tulisi olla sekarata ja esitti perustelut, miksi Itäinen rantarata olisi Suomen kannalta paras vaihtoehto.

Naski painotti tapaamisessa myös sen tärkeyttä, että hallitus tekisi osaltaan kaikkensa edistääkseen UPM:n biojalostamon sekä Suomen Malmijalostus Oy:n akkutehtaiden sijoittumista satamamme läheisyyteen. Hän pyysi myös hallitusta poistamaan merenkulun väylämaksut, koska niillä on suuri merkitys satamamme sekä koko Suomen kilpailukyvylle.

Ministereitä vieraili alueellamme myös aiemmin samalla viikolla, kun elinkeinoministeri Mika Lintilä ja kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari tekivät vierailun Kotkaan 16.11.2020. Vierailun aikana Kimmo Naski pyysi puheenvuorossaan hallitusta tukemaan UPM:n biojalostamohanketta sekä poistamaan merenkulun väylämaksut.

 

Katso kaikki ajankohtaiset artikkelit