Banner Image

Ajankohtaista

Parannuksia työturvallisuuteen

Työturva

HaminaKotkan sataman työturvallisuudessa on otettu jälleen askelia eteenpäin. Satamayhtiö velvoittaa henkilöstönsä käyttämään suojakypärää aina, kun on vaara saada päähän kohdistuva isku. Esimerkiksi laitureilla työskenneltäessä kypärää on käytettävä aina: alusten kiinnityksessä, irrotuksessa, siirrossa, haalauksessa, vedenannossa sekä jäte- ja nosturipalveluissa.

Myös rata- ja kunnossapitotöissä sekä kaikissa korjaus- ja huoltotöissä kypärä on oltava päässä. Edellisen lisäksi tulee kypärää käyttää niissä työtehtävissä ja alueilla, joissa alueen haltija edellyttää kypäränkäyttöä.

Satamayhtiön työturvallisuudesta vastaava operatiivinen päällikkö Tapani Pasanen huomauttaa, että työturvallisuuslain mukaan työnantajalla on velvollisuus paitsi tarjota suojavarusteet henkilöstölle myös valvoa niiden käyttöä. Riittävää valvontaa ei ole se, että kypärän puuttumisesta huomautetaan suullisesti samalle työntekijälle kymmeniä kertoja.

Pasasen mukaan satamassa toimivissa yhtiöissä kypärän käyttö on jo yleistä, vaikka Suomen satamissa ylipäänsä asiaan kypsyttiinkin varsin hitaasti. Muualla maailmassa kypärät ovat olleet käytössä jo vuosikymmeniä.

  • Satamayhtiön henkilökunta on ottanut kypärävelvoitteen erittäin hyvin vastaan. Oikeastaan odotin jonkinlaista muutosvastarintaa, Tapani Pasanen sanoo.

Tyypillinen vaaratilanne on kiinnitysnarun heitto laivasta laiturille. Pasanen voi omasta kokemuksestaan kertoa, miltä tuntuu, kun narun päässä oleva raskas metallimötikkä kumahtaa päähän.

Toinen loppuvuoden tuoma parannus työturvallisuuteen on sekä Mussalon että Haminan satamaosien porteille hankitut sydäniskurit eli defibrillaattorit. Puoliautomaattisia laitteita voi käyttää jopa maallikko. HaminaKotkan satamassa ympärivuorokauden avoinna olevien porttirakennusten vartijat on lisäksi koulutettu laitteiden käyttöön.

  • Muutaman kerran vuodessa on ollut tapauksia, joissa laitteelle olisi ollut käyttöä. Yleensä kysymys on ollut ulkomaalaisen rekkakuskin elvyttämisestä.

HaminaKotkan satama mielletään entistä enemmän yhdeksi työpaikaksi, jossa määräysvaltaa turvallisuusasioissa käyttää sataman pitäjä. Turvallisuusasioita pohditaan työsuojeluryhmissä, joihin eri alojen yritykset ovat nimenneet edustajansa. Työsuojeluryhmä toimii sekä Kotkassa että Haminassa.

Sataman turvallisuusasiat jaetaan turvallisuuteen (safety) ja turvaan (security). Turvallisuuteen kuuluvat toimiminen satamaympäristössä: onnettomuudet, vahingot, läheltä piti -tilanteet, ennaltaehkäisy, työturvallisuus. Turvaan kuuluvat ulkoa uhkaavat vaarat ja uhat, tahallinen vahingonteko ja häirintä, rikollisuus, merirosvous ja terrorismi ja näiden ennaltaehkäisy.

Katso kaikki ajankohtaiset artikkelit