Ari Ström eläkkeelle pääkuva 1

Satamaesimies Ari Ström eläkkeelle

07.02.2023

HaminaKotka Sataman pitkäaikainen työntekijä satamaesimies Ari Ström jää helmikuussa lomille ja siirtyy 1.7.2023 viettämään ansaittuja eläkepäiviä.

Arin ensimmäinen pesti satamassa oli armeijan jälkeen kesätöissä Haminan satamassa vuonna 1980, kun hänen setänsä toimi satamaluotsina ja tarvitsi nopeasti lisätyöntekijän riveihinsä. Tämän jälkeen Ari työskenteli muun muassa asvalttihommissa, metsänhoitoyhdistyksellä sekä insinööritoimistossa. Koulun penkki kuitenkin kutsui ja hän lähti opiskelemaan merimiesammattikouluun ja työskenteli opiskeluiden jälkeen kolme vuotta laivoilla. Tämän jälkeen Ari opiskeli vielä perämieheksi. Seuraavan kerran Arin tie vei satamaan perämiesluokan jälkeen vuoden 1986 keväällä. Satamassa riitti töitä kesällä, mutta talvisaikaan Ari työskenteli rakennuksilla.

Yhtäjaksoisesti Ari on työskennellyt satamassa vuodesta 1988 lähtien. Työhön on kuulunut niin satamaluotsin tuurausta kuin alusten kiinnitystä ja irrotusta sekä muita aluspalvelun tehtäviä satamayhtiön edellisen operatiivisen päällikön Tapani Pasasen apuna. Haminan ja Kotkan satamien yhdistymisen jälkeen vuodesta 2011 lähtien Ari on toiminut satamaesimiehenä ja nestesatamien käytönvalvojana.

Paljon on sattunut ja tapahtunut Arin työuran aikana lamasta noususuhdanteisiin ja moniin satamaliikenteen muutoksiin asti.  Yksi merkittävimmistä satamatoimintaan ja turvallisuuteen vaikuttavista muutoksista oli Arin mukaan ISPS-säännösten voimaantulo noin kaksikymmentä vuotta sitten.
- Erityisesti työturvallisuus on kehittynyt vuosien ja vuosikymmenien saatossa. Urani alkuaikoina esimerkiksi työvaatetus oli erittäin huonolla tolalla, eikä käytössä ollut edes turvakenkiä, Ari kertoo.  

Päällimmäisenä Arille on työvuosilta jäänyt mieleen yhteistyön sekä työyhteisön merkitys.
- Yhteistyöllä on valtavan suuri merkitys satamassa toimittaessa. Satamassa ei kukaan voi käytännössä toimia yksin, vaan yhteistyötä on tehtävä eri toimijoiden kanssa. Yhteistyö myös kollegoiden kanssa on ollut sujuvaa ja minulla aina on ollut hyvä työyhteisö ja mukavat työkaverit.

Lisääntyvän vapaa-ajan Ari aikoo viettää harrastusten parissa, joihin kuuluu muun muassa kiinteistön ja metsän hoitoa. Pari puuvenettäkin odottaisi kunnostusta.
- Jos halua ja jaksamista riittää, niin tekemistä kyllä löytyy, Ari vakuuttaa.   

Satamamestari Oskari Aarnio tulee jatkossa hoitamaan Arille kuuluneita tehtäviä. Oskarin toimenkuvaan kuuluu myös muita tehtäviä, kuten operatiivisen päällikön sijaistaminen.

Katso kaikki ajankohtaiset artikkelit