Sataman infotilaisuudessa 13.10. tiivis paketti ajankohtaisista asioista

18.10.2021

HaminaKotka Satama Oy:n vuoden kolmas Teams-infotilaisuus järjestettiin 13.10.2021 ja siihen osallistui lähes 70 henkilöä.

Tilaisuuden alussa kaupallinen johtaja Eija Rossi esitteli sataman liikennemäärien kehitystä sekä loppuvuoden ennusteita. Lisäksi Rossi kertoi tuoreen asiakastyytyväisyystutkimuksen tuloksista, jotka osoittivat asiakastyytyväisyyden olevan varsin hyvällä tasolla. Kyselyssä esiin tulleisiin kehitysehdotuksiin Rossi kertoi satamayhtiön tarttuvan hetimmiten.  

Tekninen johtaja Jari Kontunen kertoi sataman rakennusinvestoinneista, joita toteutetaan edelleen hyvin runsaasti.  Kontunen esitteli muun muassa Mussalon D-osan infra- ja laituritöitä, Hietasen ramppisuunnitelmia, Haminassa tapahtuvia erilaisia rakennustöitä, jotka tänä vuonna painottuvat öljysatama-alueelle sekä vuosien 2021–2025 aikana toteutettavaa valomastojen valaistuksen ja ohjauksen modernisointia.

Liikennejohtaja Ville Kuitunen kiitti kaikkia syyskuussa Mussalossa järjestetystä SEVESO-harjoituksesta ja totesi, että samalla viikolla Haminan satamassa järjestetty paikallispuolustusharjoitus aiheutti joitakin liikennehäiriöitä, mutta suuremmilta ongelmilta vältyttiin. Kuitunen nosti esille myös sataman liikennemäärien kasvun ja toivoi kaikkien noudattavan varovaisuutta teollisuus- ja satama-alueilla liikkuessaan, erityisesti raideliikenne on otettava huomioon. Hän muistutti myös melurajoitusten noudattamisesta sekä turvallisuushavaintojen tekemisestä ja kertoi Kantasatamaan rakennettavan matkustajaterminaalin rakennussuunnitelmista.

Talous- ja hallintopäällikkö Arja Korhonen kertoi vielä tilaisuuden päätteeksi taloushallinnon terveiset ja uskoi uuden taloushallintojärjestelmän käyttöönotossa ilmenneiden haasteiden olevan jo takana päin. Satamayhtiö hoitaa itse taloushallintoaan, joten sieltä löytyy aina henkilökohtainen kontakti, jos ilmenee tarvetta käsitellä vaikkapa laskuihin liittyviä kysymyksiä.

Katso kaikki ajankohtaiset artikkelit