HaminaKotka Satama köysi ja laiva kuva

Sataman infotilaisuudessa 16.2. esillä ajankohtaisia asioita

18.02.2022

HaminaKotka Satama Oy:n vuoden ensimmäinen Teams-infotilaisuus järjestettiin 16.2.2022 ja siihen osallistui lähes 80 henkilöä.

Tilaisuuden alkuun kaupallinen johtaja Eija Rossi loi katsauksen HaminaKotka sataman viime vuoden liikenteeseen, joka määrällisesti väheni 1,8 % vuoteen 2020 verrattuna. Kuluvasta vuodesta toivotaan edellistä parempaa, vaikka työtaistelut ja maailmanpoliittinen tilanne tuovat tummia pilviä satamatoiminnan ylle.  

Risteilyvarustamomarkkinoinnin projektipäällikkö Petra Cranston kertoi lyhyesti tulevasta risteilyliikennekaudesta ja sanoi HaminaKotkaan saapuvan tänä vuonna parhaimmillaan jopa yli 40 000 matkustajaa. Cranston totesi, että pandemia sekä geopoliittiset jännitteet voivat aiheuttaa reittimuutoksia Itämeren risteilyliikenteeseen.

Tekninen johtaja Jari Kontunen esitteli sekä satamayhtiön omia että sataman yritysten ja sidosryhmien rakennushankkeita, joita on kaikkiaan meneillään lähes 30. Kontunen kertoi muun muassa Mussalon D-osan laituritöiden etenemisestä sekä tulevista raidetöistä, Hietasen uuden ponttoonirampin aikataulusta sekä Haminan porttialueen liikennejärjestelyistä, joiden aikataulu täsmentyy viereen sijoittuvan akkumateriaalitehdashankkeen edetessä.

Liikennejohtaja Ville Kuitunen kertoi EU:n kiristyvistä päästörajoituksista sekä niiden vaikutuksista satamaan ja merenkulkuun. Kasvihuonepäästöjen vähentämiseen on useita keinoja, mutta niistä tulee lisäkustannuksia kuljetusketjuun, mikäli kulujen kompensointia ei saada päästöpakettiin mukaan. Kuitusen mukaan satamayhtiö tekee osaltaan vaikuttamistyötä näiden asioiden edistämiseksi ja toivoo myös muiden toimijoiden aktiivisuutta asiassa.

Tilaisuuden lopuksi Eija Rossi kertoi vielä satamayhtiön kehittävän tiedottamistaan mahdollistamalla nettisivuilla julkaistavien tiedotteiden tilaamisen suoraan sähköpostiin. Infotilaisuuden osallistujille lähetetään sähköpostia, kun tilausominaisuus saadaan toimintaan ja tiedotteet voi omaan sähköpostiinsa käydä tilaamassa.

Katso kaikki ajankohtaiset artikkelit