Sataman infotilaisuudessa 18.5. esillä laaja kattaus ajankohtaisia asioita

20.05.2021

HaminaKotka Satama Oy järjesti 18.5.2021 asiakkaille ja sidosryhmille tämän vuoden toisen infotilaisuuden Teamsin välityksellä. Tilaisuuteen osallistui lähes 60 henkilöä.

Tilaisuuden alkuun kaupallinen johtaja Eija Rossi kertoi sataman alkuvuodesta sekä positiivisista odotuksista kuluvalle vuodelle. Hän myös muistutti Mussalon Merituuli-rakennuksen A-rapun edessä sijaitsevista sähköautojen latauspisteistä sekä mainitsi päivitetyistä sataman opaskartoista, jotka löytyvät nettisivuiltamme sekä ovat pyydettäessä saatavilla myös paperiversiona.

Tekninen johtaja Jari Kontunen kertoi satamarakentamisen tilanteesta, joka jatkuu edelleen hyvin vilkkaana. Kontunen esitteli muun muassa Mussalon D-osan infra- ja laituritöitä, Hietasen H3-rampin levennyssuunnitelmia, Haminan satamanosan eri toimijoiden hankkeita sekä EU-laiturin hulevesiviemäröinnin parannustöitä.

Autovaa’an käyttöä kertasi järjestelmäasiantuntija Juha Hämäläinen. Hämäläinen muun muassa kertasi vaakalupien hakuprosessia sekä selvensi punnitustositteen sisältämiä merkintöjä, jotka herättävät usein kysymyksiä. Hän myös kehotti tutustumaan autovaakavideoon, joka löytyy nettisivuiltamme sekä YouTubesta.

Liikennejohtaja Ville Kuitunen piti infotilaisuudessa raideliikennettä käsittelevän tilannekatsauksen ja kertoi KoKoHa-hankkeen etenevän aikataulussaan. Hän kertoi myös uuden raideliikennelain astuneen voimaan 1.2.2021, mikä aiheuttaa jonkin verran uusia käytäntöjä raideliikenteen hallintaan. Verkkoselostuksesta luovutaan ja sen tilalla julkaistaan palvelupaikkakuvaus. Satama tiedottaa muutoksen vaikutuksista nettisivuillaan sekä järjestää erillisiä infotilaisuuksia asiaan liittyen.

Työturvallisuusasiat koskettavat kaikkia sataman alueella työskenteleviä ja niistä infotilaisuudessa kertoi kehityspäällikkö Suvi-Tuuli Lappalainen. Satama on yhteisten vaarojen työpaikka eli tila, jossa työskentelee useita työnantajia samanaikaisesti ilman pääasiallista määräysvaltaa. Työnantajat ovat toisiinsa nähden tasa-arvoisessa asemassa ja velvollisia viestimään toisilleen havaitsemistaan turvallisuusseikoista sekä olemaan yhteistoiminnassa keskenään.

Katso kaikki ajankohtaiset artikkelit