Sataman infotilaisuudessa 22.2. esillä ajankohtaisia asioita

26.02.2024

HaminaKotka Satama Oy:n vuoden ensimmäinen infotilaisuus järjestettiin 22.2.2024. Tilaisuuteen oli mahdollista osallistua paikan päällä Mussalossa toimistokeskus Merituulessa tai etänä Teamsin välityksellä. Osallistujia oli kaikkiaan noin 60. 

Tilaisuuden alkuun kaupallinen johtaja Eija Rossi loi katsauksen HaminaKotka sataman viime vuoden liikenteeseen, joka määrällisesti väheni 13,2 % edellisvuoteen verrattuna. Kuluvan vuoden alku on ollut myös miinusmerkkinen edellisvuoteen verrattuna, koska edellisvuoden tammi-toukokuun liikenne oli erittäin vilkasta. Odotettavissa on, että sataman liikenne pysyy pakkasella kevään ajan ja mahdollisesti kesällä liikennemäärät lähtevät hiljalleen kasvamaan.   

Liikennejohtaja Timo Rosendahl kertoi vaihtelevan sään ja liukkauden aiheuttaneen haasteita satamatoiminnalle tänä talvena. Rosendahl kertoi satamayhtiön tekevän tiivistä yhteistyötä eri viranomaisten kanssa niin varautumisessa normaaliolojen poikkeustilanteisiin kuin muissakin turvallisuuteen liittyvissä tilanteissa. Hän muistutti myös kulkulupakäytännöistä ja painotti toimijoiden itse vastaavan myöntämistään kulkuluvista. 

Operatiivinen päällikkö Oskari Aarnio muistutti työturvallisuudesta satamassa sekä sataman läheisyydessä ja nosti esiin erityisesti raideliikenteeseen liittyviä turvallisuusseikkoja. Hän kehotti myös tutustumaan satamayhtiön nettisivuilla oleviin ohjeisiin. Aarnion esityksen jälkeen syksyllä aloittanut satamamestari Vesa Silvennoinen esittäytyi ja kertoi toimenkuvastaan. 

Tilaisuuden lopuksi rakennuspäällikkö Esa Paronen kertoi sataman investoinneista ja projekteista. Hän myös pyysi huomioimaan vaihtelevien kelien aiheuttaman liukkauden kaikessa toiminnassa ja kehotti ilmoittamaan havaituista puutteista kunnossapidossa matalalla kynnyksellä. Ilmoituksen voi tehdä kenelle tahansa satamayhtiön työntekijälle, tieto välitetään aina oikealle henkilölle. 
 

Katso kaikki ajankohtaiset artikkelit