Satamien työturvallisuuspäivässä korostettiin jokaisen vastuuta turvallisuudesta

22.10.2021

Satamien työturvallisuuspäivää vietettiin kaikissa Suomen satamissa 4.10.2021. Päivän teemana oli tänä vuonna Turvallisuus kuuluu jokaiselle. Työnantajan vastuulla on se, että työpaikka on turvallinen ja työntekijän velvollisuus on noudattaa ohjeita ja määräyksiä sekä huolehtia niin omasta kuin muidenkin työntekijöiden turvallisuudesta. Turvallisuusriskeistä ja muista puutteista ilmoittaminen työpaikalla on tärkeää, jotta mahdollisilta onnettomuuksilta vältytään. Teemapäivän avulla myös HaminaKotka satamassa korostettiin jokaisen satamassa työskentelevän henkilön roolia ja vastuuta työpaikan turvallisuudesta.
 

Päivän aikana Mussalon satamassa järjestettiin sataman yrityksissä työskenteleville henkilöille monenlaista ohjelmaa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. VR Transpoint ja Steveco järjestivät Hasakujalla veturiesittelyn sekä tarjosivat mahdollisuuden mennä veturin kyytiin kokemaan muun muassa sen, millainen näkyvyys veturista on ja miten veturi todellisuudessa pysähtyy. Oiltanking Finland Oy:n uudella automaattisella autonlastauspaikalla pääsi tutustumaan moderniin ENMAC-putoamissuojaratkaisuun autenttisessa tilanteessa, kun paikalle saapui UPM:n auto lastaamaan mäntyöljyä.
 

Ohjelmaa oli järjestetty myös sataman porttien ulkopuolella toimistorakennus Merituulessa. Siellä yleisö pääsi testaamaan Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun (XAMK) virtuaalisessa turvapuistossa konttilukin lähtööntarkastuksen tekoa sekä Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston (EKAMI) pisteessä nosturisimulaattorin matkamallia. Image Wearin, Grollsin ja Toolsin esittelypisteessä oli puolestaan näytillä henkilösuojain- ja työvaateuutuuksia. Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimuskeskus Merikotkan, EKAMI:n ja XAMK:in yhdessä toteuttamaan turvallisuusaiheiseen kyselyyn sai osallistua tapahtumien aikaan eri pisteissä ja siihen vastanneiden kesken arvottiin monenlaisia tuotepalkintoja.


Tapahtuma keräsi mukavasti kiinnostusta ja ensi vuonna teemapäivä on suunniteltu järjestettäväksi Haminassa. Tavoitteena on vakiinnuttaa Satamien työturvallisuuspäivä HaminaKotka satamassa eri yritysten ja organisaatioiden yhdessä toteuttamaksi työturvallisuustapahtumaksi.

Tapahtumapäivänä kaikki halukkaat pääsivät Jouni Kylmälän ohjaaman veturin kyytiin.
HaminaKotka Satama Oy:n kehityspäällikkö Suvi-Tuuli Lappalainen tekee konttilukin lähtööntarkastuksen XAMK:in virtuaalisessa turvapuistossa.

 

Katso kaikki ajankohtaiset artikkelit